Wojewoda prosi dyrekcję pomorskiego NFZ o informacje

Wojewoda pomorski Ryszard Stachurski zwrócił się do Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ o pilne przedstawienie informacji o tym, jak POW NFZ ma zamiar zapewnić mieszkańcom województwa pomorskiego opiekę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W swoim liście Wojewoda napisał m.in. „…Z informacji uzyskanych z jednostek samorządu terytorialnego i mediów wynika, że wskutek rozstrzygniętego konkursu ofert w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wyeliminowano z rynku usług medycznych wiele doświadczonych i renomowanych podmiotów medycznych oraz zmniejszyła się liczba poradni specjalistycznych. W związku z powyższym od 1 lipca br. tysiące mieszkańców województwa będzie miało utrudniony dostęp do…