Budżet Gminy 2017: nowe drogi, szkoła metropolitalna i place zabaw

Rada Gminy uchwaliła budżet na 2017 r. O tym, jakie działania zakłada, pytamy przewodniczącego MARKA KOWALSKIEGO. – Na początek pytanie o mijający rok. Jaki on był? – Wypełniony zadaniami inwestycyjnymi, a mimo to zakończony niewielkim deficytem. Za najważniejszą inwestycję tego roku uważam budowę dwóch  gminnych przedszkoli. Obecnie w samych publicznych placówkach mamy ponad 500 miejsc. –  A jaka inwestycja zdominuje przyszły rok? –  Moim zdaniem budowa pierwszej w Polsce szkoły metropolitalnej w Kowalach. Inwestycja ta realizowana będzie wspólnie z Gdańskiem i z gminą Kolbudy. Nowa szkoła znacznie odciąży placówkę w…

Rozbudowa węzła Kowale – jest list intencyjny

W Urzędzie Marszałkowskim marszałkowie oraz przedstawiciele trzech samorządów podpisali list intencyjny związany z przebudową węzła Kowale w ciągu Obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Południowym i Szadółki. Rozbudowanie układu drogowego węzła Kowale możliwe będzie wyłącznie przy zaangażowaniu i współpracy wszystkich interesariuszy, dlatego list intencyjny podpisali marszałkowie Mieczysław Struk i Ryszard Świlski, a także przedstawiciele samorządów: gminy Pruszcz Gdański, gminy Kolbudy oraz Miasta Gdańska. Planowana inwestycja układu komunikacyjnego obejmuje m.in. rozbudowę węzłów Kowale i Szadółki, budowę dróg zbiorczo-rozprowadzających od Węzła Południe do Węzła Szadółki oraz rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej 221 od Nowej Karczmy,…

Jest umowa na budowę drogi do Przejazdowa

W Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański nastąpiło oficjalne podpisanie umowy dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo”. Umowa została zawarta pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku a firmą Strabag Sp. z o.o., która wygrała przetarg. Wartość umowy podpisanej z wykonawcą robót wynosi niemal 38 mln zł. 85 proc. tej kwoty tj. 32,2 mln zł, to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Mobilność, Działania 9.3. Regionalna infrastruktury drogowa. Decyzję o dofinansowaniu projektu podjął…

Nowa droga i chodnik w Wojanowie

Radni Gminy Pruszcz Gdański podęli uchwałę o współfinansowaniu modernizacji drogi powiatowej w Wojanowie. Powiat gdański zabiega o środki z tzw. schetynówki, czyli z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Jeśli wniosek uzyska pozytywną ocenę, zostanie ogłoszony przetarg. Wkład finansowy gminy ma być nie wyższy niż 150 tys. zł. W ramach inwestycji powstałaby nowa nawierzchnia asfaltowa, zatoczka autobusowa i tak ważny dla mieszkańców Wojanowa chodnik. M. Bielicka

Nowy układ drogowy

Przedstawiciele Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego spotkali się z radnymi i wójt Magdaleną Kołodziejczak w sprawie wspólnej realizacji układu drogowego – węzeł Szadółki – Kowale – Południe. Z inicjatywy marszałka województwa ma zostać opracowana koncepcja budowy lokalnego układu drogowego, przebiegającego równolegle do obwodnicy. Rozwiązanie takie pozwoli w przyszłości na swobodne poruszanie między węzłami Szadółki a Gdańsk Południe, co jest dobrą wiadomością dla mieszkańców Borkowa. Kiedy pojawią się dalsze szczegóły, na pewno je przekażemy. M. Bielicka

Nowe drogi Rotmanki

Dobiegła końca budowa ulic Kościelnej (II etap), Łąkowej i Tulipanowej w Rotmance. W II etapie budowy ul. Kościelnej wykonano 200 mb nawierzchni asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową, chodnikiem i oświetleniem (w I etapie, który miał miejsce w ub. r. wykonano 150 mb – przyp. red.). Nowe nawierzchnie z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem zyskały ulice, a w zasadzie uliczki: Łąkowa (85 mb) i Tulipanowa (123 mb). Całkowity koszt budowy trzech ulic w Rotmance wyniósł ok. 800 tys. zł (bez I etapu Kościelnej). Ponadto, trwa budowa nawierzchni z…

Asfalt zamiast płyt

W tym roku ruszy II etap budowy ul. Kolonia w Jagatowie. Planowany termin oddania inwestycji do użytku – 29 czerwca 2017 r. I etap ul. Kolonii powstał w ubiegłym roku (przy okazji modernizacji trzech ulic: wspomnianej Kolonii oraz Czeremchowej i Górnej). W II etapie powstanie brakujące 800 m nawierzchni asfaltowej, z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. Tym samym ul. Kolonia zostanie połączona z drogą powiatową 222. Płyty, które obecnie stanowią wspomniany odcinek zostaną wykorzystane do utwardzenia innych dróg. Inwestycja pochłonie 1,7 mln zł.  

Eliminacje powiatowe do ogólnopolskiego turnieju BRD

W czwartek (28 kwietnia br.) w godz. 10.00-16.00 w miasteczku ruchu drogowego oraz w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odbyły się powiatowe eliminacje do ogólnopolskiego turnieju BRD. W eliminacjach brali udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu gdańskiego. Turniej przeprowadzili policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego komendy powiatowej policji w Pruszczu Gdańskim, którzy jednocześnie stanowili komisję sędziowską. Konkurs przebiegał w trzech etapach.    Zawodnicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną i praktyczną oraz znajomością zagadnień związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. Uczniowie startowali w 3-osobowych zespołach. Rywalizacja przebiegała drużynowo i…

Nowe autobusy obsługujące gminę Pruszcz Gdański i zmiany w kursowaniu

Trwa wymiana taboru obsługującego komunikację gminy Pruszcz Gdański tj. linie 841-848. Do ruchu wprowadzone zostały cztery nowe autobusy:  MAN NL223 (nr inw. 7017) oraz trzy Mercedesy O530 Citaro (nr inw. 7024, 7026 i 7027). Wszystkie to pojazdy tzw. III generacji – niskopodłogowe, zapewniające dużo wyższy komfort podróżowania, z szeregiem udogodnień dla pasażerów, w tym wyposażone w system monitoringu oraz urządzenia umożliwiające korzystanie z internetu na pokładzie poprzez sieć WIFI. Nowe autobusy łatwo rozpoznać po nieco zmienionej kolorystyce zewnętrznej, z jaśniejszym zielonym pasem nadokiennym nawiązującym do nowych barw herbu i flagi gminy Pruszcz Gdański. Nowe pojazdy…

Będzie nowy most na Starogardzkiej

7,5 mln zł będzie kosztowała gruntowna przebudowa mostu nad kanałem Raduni na ul. Starogardzkiej. Prace rozpoczną się w 2017 roku, a nowy most będzie gotowy do użytku w 2018 roku.   Dokumentacja dla nowego mostu jest już gotowa. Projekt przewiduje rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego mostu ramowego 1-przęsłowego z ryglem w postaci pełnej płyty, posadowionego bezpośrednio na ławach fundamentowych. Szerokość jezdni i geometrię skrzyżowania przyjęto tak, aby przywrócić 2-kierunkowy ruch na moście i zlikwidować istniejącą tam obecnie sygnalizację świetlną i ruch wahadłowy. Podstawowe dane techniczne projektowanego mostu przedstawiają się…

Uwaga na oszustów podszywających się pod pracowników Skanska!

W piątek, 26 lutego, nasza firma otrzymała niepokojące sygnały, że w województwie pomorskim (okolice Starogardu Gdańskiego i prowadzonej przez nas przebudowy DW nr 222 i 229) pojawiły się osoby podająca się za pracowników Skanska, które próbują sprzedać mieszkańcom podrabiane elektronarzędzia (agregaty prądotwórcze, szlifierki itp.) oraz innych drobny sprzęt budowlany. Osoby te poruszają się samochodem oznaczonym logotypem Skanska na zagranicznych numerach rejestracyjnych. Chcielibyśmy poinformować, że te osoby nie są pracownikami Skanska. Nasza firma nie prowadzi takich praktyk. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub podejrzenia próby oszustwa, prosimy o zawiadomienie Policji.

Zmiana organizacji ruchu na ul. Trakt Świętego Wojciecha

Od najbliższego piątku 23 października, (od godz. 6 rano), do niedzieli 25 października,  na przebudowywanym odcinku ul. Trakt Świętego Wojciecha układana będzie ostatnia, ścieralna warstwa nawierzchni drogi.   10.2015 r. – układana będzie nawierzchnia jezdni w kierunku Pruszcza Gdańskiego. Ruch kierowany będzie ręcznie!!! Utrudnienia mogą wystąpić na skrzyżowaniu ul. Trakt Świętego Wojciecha Podmiejską z ulicą Podmiejską oraz na skrzyżowaniu z ul. Raduńską, na wysokości ul. Gościnnej. Od rana do godz. 16 tej dwukierunkowo otwarty zostanie dojazd (nr 1) z ul. Trakt Św. Wojciecha do ul. Podmiejskiej, zamknięte zostanie skrzyżowanie (nr 2) łączące ul. Raduńską…

Borkowo zabita sarna, uszkodzone dwa pojazdy

W godzinach porannych około godz. 6.05 w czwartek 15 października doszło do kolizji dwóch samochodów w wyniku potrącenia sarny. Stadko tych zwierząt w ilości od 3 do 5 nieustannie przebywa w okolicach Borkowa. Można je spotkać pasące się zarówno na obrzeżach jak też nocą i nad ranem chodzące po ulicach. W poszukiwaniu pożywienia zbliżają się do zabudowań mieszkalnych. W okolicy Borkowa przebiegają trzy ważne szlaki komunikacyjne, Obwodnica Trójmiasta S6, Obwodnica Południowa Gdańska S7 oraz ulica Starogardzka DK 222. O ile drogi szybkiego ruchu odgrodzone są siatką zabezpieczającą, o tyle Starogardzka…

Rusza budowa zjazdu ze Starogardzkiej w Borkowie

Rozpoczęły się pierwsze prace przy budowie zjazdu z ul. Starogardzkiej w Aleję Ofiar 10 Kwietnia w Borkowie. Inwestycja gminna obejmuje wybudowanie odcinka drogi obejmującego Aleję Ofiar 10 Kwietnia od wjazdu w ul. Wierzbową do ul. Starogardzkiej. Budowa nie obejmuje ingerencji w istniejący układ drogowy drogi krajowej nr 222. W trakcie prac przełożona zostanie sieć kanalizacyjna, która do tej pory uniemożliwiała wyprowadzenia łagodnego dojazdu do Starogardzkiej. Termin zakończenia inwestycji przewidywany jest na połowę grudnia 2015. (MC)

Nowe drogi i chodniki

Na terenie naszej gminie ruszyły trzy inwestycje drogowe w ramach tzw. „schetynówki”.  W Wiślince powstaje chodnik wzdłuż ul. Osiedlowej (ok. 575 m), w Wiślinie zostanie odnowiona ulica Słoneczna, a Juszkowo zyska nowy odcinek ulicy Zdrowej na długości ok. 500 m.(z kostki betonowej, z odwodnieniem i fragmentem chodnika). Całkowita wartość tych trzech inwestycji to ponad 1,6 mln zł. Środki pochodzą z budżetu gminy, powiatu oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wiślinka. Radna Magdalena Migowska z przedstawicielami wykonawcy Juszkowo. Ulica Zdrowa zostanie wykonana z kostki betonowej Wiślina. Ulica Słoneczna doczeka się odnowienia…

Od dziś zmiany w organizacji ruchu na odcinku Trąbki Wielkie – Gołębiewko

W związku z rozpoczynającą się rozbudową drogi wojewódzkiej nr 222, od dziś kierowcy powinni spodziewać się czasowych utrudnień na odcinkach drogi wzdłuż miejscowości Trąbki Wielkie i Gołębiewko. Utrudnienia potrwają do końca września br. Prowadzone w tych miejscach prace obejmować będą m.in. poszerzenie drogi, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz przebudowę linii telekomunikacyjnej. W początkowym okresie roboty prowadzone będą na poboczu jezdni, na odcinkach o długości ok. 500 m. Na czas układania nawierzchnia, na odcinkach wzdłuż miejscowości, obowiązywać będzie ruch wahadłowy. Po zakończeniu prac, na odcinkach wyłączonych, umożliwiony zostanie ruch pojazdów przy ograniczeniu…

Dwie kolizje na A1

We wtorek (16 grudnia br.) o godz. 5.10 dyżurny pruszczańskiej policji odebrał zgłoszenie, że na autostradzie A1 w Rebielczu gmina Pszczółki doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Oficer dyżurny natychmiast wysłał na miejsce policjantów ruchu drogowego oraz powiadomił pozostałe służby ratownicze. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia, sprawdzili czy są osoby poszkodowane, które potrzebują pomocy medycznej, ustalili przyczynę kolizji drogowej,zbadali  stan trzeźwości obu kierowców oraz ukarali sprawcę zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że 48-letni mieszkaniec Nowego Tomyśla kierujący ciężarowym manem jadąc w kierunku Gdańska nie zachował bezpiecznej odległości podczas omijania ciężarowej scanii,…

Jagatowo. Trwa budowa nowego układu drogowego

Nowe nawierzchnie asfaltowe, chodniki, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, zbiornik retencyjny, plac zabaw i siłownia „pod chmurką” – prace budowlane w Jagatowie potrwają do końca czerwca przyszłego roku. Budowa ulic Czeremchowej, Górnej i części Kolonii oraz stworzenie miejsca rekreacji nad zbiornikiem retencyjnym pochłonie ok. 3,5 mln zł. Obecnie budowana jest kanalizacja deszczowa Magdalena Bielicka

Kolejne pieniądze dla gminy!

Gmina Pruszcz Gdański otrzyma ponad 2,6 mln zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówki” na budowę nowego połączenia drogowego pomiędzy Straszynem i Juszkowem. Inwestycja o wartości 5,3 mln zł, która będzie polegała na budowie nowej drogi, ścieżki pieszo – rowerowej i oświetlenia, jest niezwykle ważna dla mieszkańców. Nie tylko połączy dwie miejscowości i pozwoli mieszkańcom Straszyna sprawnie dotrzeć do Pruszcza Gdańskiego, ale także da możliwość przystąpienia do przebudowy ul. Ogrodowej w Juszkowie. Nowa droga połączy ul. Sadową w Juszkowie z ul. Spokojną w Straszynie. Będzie biegła równolegle…

Wypadek na Starogardzkiej – odcinek Borkowo – Gdańsk

Około godz. 7.00 doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów na ul. Starogardzkiej w Gdańsku. W wyniku wypadku do którego doszło na drodze prowadzącej z Borkowa w stronę Gdańska ranna została jedna osoba. Ze wstępnych ustaleń policji wynika iż jadąca w kierunku Borkowa 55 letnia kobieta prowadząca Mercedesa klasy A zjechała na przciwległy pas ruchu i czołowo zderzyła się z nadjeżdżającym od Borkowa Nissanem Almera. Prowadząca Nissana 67 letnia kobieta uległa obrażeniom klatki piersiowej i głowy w związku z czym została przewieziona do szpitala. Obie kierujące pojazdami były trzeźwe, przyczyny wypadku…

Nowe zasady noszenia odblasków po zmroku

Noszenie odblasków przez pieszych ma poprawić bezpieczeństwo na drogach. Od wczoraj obowiązuje znowelizowana ustawa Prawo o ruchu drogowym, która nakłada na wszystkich pieszych, którzy po zmroku poruszają się w terenie niezabudowanym, obowiązek używania elementów odblaskowych. W ubiegłym roku w wypadkach drogowych zginęło ponad 1 tys. osób. To 1/3 wszystkich ofiar śmiertelnych w Polsce. – Do tej pory używanie odblasków dla pieszych poruszających się poboczem drogi było obowiązkowe wyłącznie dla dzieci do 15 lat. Teraz ten obowiązek obejmie wszystkich pieszych poruszających się poboczem drogi w terenie niezabudowanym. Gdy robi się ciemno, każdy z nich powinien być wyposażony w jakikolwiek element odblaskowy, tak by…

Rowerem nad morze z każdego zakątka gminy!

Gmina Pruszcz Gdański przystąpiła do projektu EuroVelo, przewidującego budowę ścieżek rowerowych wzdłuż wybrzeża Bałtyku.  – Zabiegamy o budowę ścieżki rowerowej z Przejazdowa do Wiślinki.  Kiedy ona powstanie, z dowolnej gminnej miejscowości bezpiecznie dojedziemy na Wyspę Sobieszewską rowerem – zapowiada wójt Magdalena Kołodziejczak. Inwestycja będzie realizowana ze środków unijnych na lata 2014 – 2020. Realny termin pozyskania dofinansowania i budowy ścieżki to rok 2016. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z samorządami leżącymi przy międzynarodowej trasie rowerowej EuroVelo R – 10.   EuroVelo to projekt sieci dwunastu wysokiej jakości międzynarodowych tras rowerowych,…

Objazd pomiędzy Przejazdowem a Wiślinką!

Firma Want Sp. z o.o. w związku z awarią przepustu na drodze wojewódzkiej nr 501 pomiędzy Przejazdowem a Wiślinką informuje, że w 8 lipca 2014 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót. Objazd prowadzić będzie (jadąc od strony Gdańska) DW 501 od Przejazdowa do skrzyżowania DW 501 z DW 226, dalej drogą powiatową do Bogatki, a następnie do Wiślinki. Przewidywany termin obowiązywania zmiany organizacji ruchu to 25 lipca 2014 r.    

Uwaga utrudnienia komunikacyjne

W sobotę 5 lipca w związku z planowanym rajdem rowerowym w godzinach 18 – 19 przewidywane są utrudnienia w ruchu drogowym na trasie: Straszyn – ul. Objazdowa – Rotmanka – Pruszcz Gdański ul. Przemysłowa – Rokitnica – Wiślina – Lędowo Utrudnienia związane Jarmarkiem Żuławskim oraz rajdem rowerowym, o którym można przeczytać więcej TUTAJ.

RUSOCIN- WYPADEK NA A1, 10-LATEK TRAFIŁ DO SZPITALA

Policjanci z Komendy Powiatowej w Pruszczu Gdańskim pracowali na miejscu wypadku drogowego do którego doszło na autostradzie A1 w Rusocinie. Kierująca mitsubishi lancer zjechała na lewe pobocze, potem zjechała na prawo i uderzyła barierę ochronną. 42-letnia obywatelka Rosji nie odniosła żadnych obrażeń. Podróżujący z nią 10-letni syn trafił do szpitala. Kierująca była trzeźwa. Wczoraj (02 maca br.) o godz.16.30 dyżurny pruszczańskiej policji odebrał zgłoszenie, że na autostradzie A1 w Rusocinie doszło do wypadku drogowego. Oficer dyżurny natychmiast wysłał na miejsce policjantów oraz powiadomił pozostałe służby ratownicze. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia.…

Wypadek na nowo wyremontowanym moście w Straszynie

W godzinach rannych w niedzielę 9 lutego doszło do wypadku drogowego w obrębie oddanego po gruntownym remoncie mostu w Straszynie. Na śliskiej nawierzchni samochód jadący od Starogardu Gdańskiego wpadł w poślizg i kierowca stracił nad nim panowanie w wyniku czego znalazł się na dachu w obrębie kładki dla pieszych. Szczęśliwym trafem około godziny 8.00 rano kiedy doszło do zdarzenia nie było pieszych w miejscu wypadku i jedynym poszkodowanym jest kierowca feralnego samochodu. Jest to już kolejny wypadek, który miał miejsce w obrębie ulicy Starogardzkiej, a który potwierdza konieczność wybudowania barier…

BMW WJECHAŁO DO 3,5 METROWEGO ROWU

Policjanci z Komendy Powiatowej w Pruszczu Gdańskim ustalają przyczyny wypadku drogowego do którego doszło na obwodnicy południowej Pruszcza Gdańskiego. 37-latka kierująca bmw zjechała na prawe pobocze, uderzyła w krawężnik i wjechała do rowu melioracyjnego. Kierująca trafiła do szpitala. Kobieta podróżowała sama była trzeźwa.  Do wypadku doszło (26 stycznia br.) o godz. 14.10 na skrzyżowaniu ulicy Przemysłowej z ulicą PCK w Pruszczu Gdańskim. Jak ustalili policjanci pracujący na miejscu 37-letnia gdańszczanka jadąc bmw w kierunku drogi wojewódzkiej nr 226 po wyjściu z łuku jezdni prawdopodobnie wpadła w poślizg. Zjechała na prawy…

ZATRZYMANO NIETRZEŹWYCH KIEROWCÓW

Policjanci z Komendy Powiatowej w Pruszczu Gdańskim minionej doby zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierowców, w tym jednego bez wymaganych uprawnień do kierowania. 41-letni kierowca Renaulta Twingo miał 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast 62-letni kierowca Volkswagena Transportera 1,2 promila alkoholu. Policjanci uniemożliwili im dalszą jazdę, a ich samochodami zaopiekowali się znajomi. Za jazdę w stanie nietrzeźwości kierowcy odpowiedzą przed sądem. Grozi za to kara do 2 lat pozbawienia wolności. Wczoraj (22 stycznia br.) o godz.12.55 na ulicy Grunwaldzkiej w Pruszczu Gdańskim policjanci zatrzymali kierowcę Renaulta Twingo. W trakcie rozmowy wyczuli od…

Przebudowa drogi nr 222 – konsultacje

15 stycznia br. w Szkole Podstawowej w Borkowie mieszkańcy Gminy Pruszcz Gdański zostali zaproszeni do udziału w konsultacjach dotyczących przygotowania projektu przebudowy drogi łączącej Gdańsk ze Starogardem Gdańskim. Każdy zainteresowany miał prawo wyrazić swoje uwagi i opinie, zgłosić propozycje do przygotowywanego projektu. Wszelkie sugestie były na gorąco dyskutowane, notowane i po przedstawieniu argumentów poddawane projektantom pod uwagę. Podczas spotkania obecni byli ze strony inwestora p. Grzegorz Długosz z ZDW Gdańsk, jednostki projektowej p. Arkadiusz Obidziński, Krzysztof Subkowiak oraz Krystian Obidziński z biura projektowego Arkas-Projekt z Olsztyna. Pośród zebranych byli Radni…