Urzędy

 

Pomorski Urząd Wojewódźki

adres: 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel: 307-76-95; 307-72-74; 307-72-94
www: www.uw.gda.pl
 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

adres: 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel: 326-15-55
e-mail: info@woj-pomorskie.pl; marszalek@woj-pomorskie.pl
www: www.woj-pomorskie.pl

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim

ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
woj. pomorskie, Polska
tel. 58-773-12-12
tel. 58-683-49-99, 58-683-53-90
fax. 58-683-48-99,
http://www.powiat-gdanski.pl/
e-mail: sekretariat@powiat-gdanski.pl
 

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański
Sekretariat: (58) 692 94 21
http://pruszczgdanski.pl/pl/

Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim

Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim
ul. Ignacego Łukasiewicza 2
83-000 Pruszcz Gdański
tel. (058) 773-16-25
fax: (058) 773-16-26
http://www.uspruszcz.pl/

ZUS Inspektorat w Pruszczu Gdańskim

ZUS Inspektorat w Pruszczu Gdańskim
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Wita Stwosza 7
Tel.: (0-58) 692-47-00
http://www.zus.pl/
Fax.: (0-58) 682-34-08

Pomorski Urząd Wojewódzki – Wydział Paszportów

Pomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Paszportów
80-819 Gdańsk
ul. Okopowa 21/27
tel. 058 302 55 00
tel. 058 307 71 33
tel. 058 302 00 23
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dla-klienta/paszporty

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Delegatura w Gdańsku

adres: Gdańsk, ul. Okopowa 9
tel: (058) 301-34-30
http://www.abw.gov.pl/

Centrum Interwencji Kryzysowej PCK

adres: Gdańsk, Pl. Ks. Gustkowicza 13
tel: (058)511-01-21, 511-01-22
http://www.cik.sos.pl/

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

adres: Gdańsk, ul. Rzeźnicka 58
tel: (058) 320-91-00

http://www.fgsp.gov.pl/index.php

Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska

adres: Gdańsk, ul. Stefana Batorego 18
tel: (058)341-16-74; 341-62-98 fax: (058)341-16-74
e-mail: biuro@goia.org.pl
www: www.goia.org.pl

 

Gdański Związek Pracodawców

adres: 80-831 Gdańsk, ul. Uphagena 23
tel: 345-83-74, 340-08-92 fax: 345-83-74, 340-08-92
e-mail: sekretariat@gzp.gda.pl
www: www.gzp.gda.pl

 

Graniczny Inspektorat Weterynarii

adres: 81-329 Gdynia, Polska 20
tel: 621-94-24 fax: 627-41-87
e-mail: gdynia.griw@wetgiw.gov.pl