Patronat medialny

Serwisy internetowe „Gmina Pruszcz, Euro Miasto, Autotrends” zwane dalej „serwisami” oferują możliowść objęcia patronatem medialnym wszelkich imprez i wydarzeń regionalnych i ponad regionalnych.

Wszystkich organizatorów, menagerów i producentów zapraszamy do promowania swoich przedsięwzięć i wszelakiego rodzaju akcji za pomocą „serwisów”

Serwisy internetowe Domu Medialnego Bemar Media to witryny, które doskonale nadają się do promocji koncertów, wydarzeń kulturalnych, i sportowych, imprez masowych oraz niszowych. Mówiąc o promocji mamy na myśli:

– Publikację informacji o imprezie z możliwością stałej aktualizacji
– Umieszczenie na stronie głównej wpisu Wydarzenia
– Umieszczenie na stronie głównej w dziale Patronat plakatu zapowiadającego imprezę
– Dołączenie mapy ze znacznikiem wskazującym dokładnie miejsce wydarzenia
– Umieszczenie utworów promocyjnych (w przypadku zespołów), publikacji fragmentów utworów (pisarze, poeci), notek biograficznych oraz wszelkich informacji dostarczonych przez organizatora
– Zorganizowanie konkursu biletowego dla użytkowników serwisów
– Zamieszczenia zapowiedzi w formie audio lub video

UWAGA. Część z powyższych opcji jest możliwa po indywidualnych negocjacjach i przy zaangażowaniu organizatora (dostarczeniu materiałów promocyjnych). Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani promowaniem swojej imprezy/wydarzenia z pomocą „serwisów” prosimy o kontakt tel. 606 430 240 lub info@bemarmedia.com

Co zrobić, aby uzyskać patronat medialny

Podstawowym warunkiem objęcia patronatem medialnym zgłaszanej imprezy jest umieszczenie na materiałach promocyjnych loga serwisów.

Kolejnym krokiem jest dostarczenie plakatu (format JPG) oraz podstawowych informacji o organizowanym przedsięwzięciu na adres info@bemarmedia.com . Pozostałe warunki (np. dodatkowe buttony, informacja audio/video, konkursy) ustalane są indywidualnie.

Regulamin przyznawania patronatów nad imprezami:

1. Organizator zobowiązany jest do przedstawienia planu promocji imprezy oraz pozostałych patronów medialnych.
2. Konieczne do otrzymania patronatu jest umieszczenia loga www.gminapruszcz.pll na wszystkich materiałach promocyjnych, w tym szczególnie na plakatach i ulotkach. Logotyp można uzyskać zgłaszając się po niego pisząc na info@bemarmedia.com
3. Organizator zobowiązuje się do udzielenia dwóch akredytacji na imprezę wskazanym przez redakcję osobom w celu wykonania fotorelacji lub rozmowy z artystami. Jeśli na imprezę nie będą mogli przybyć fotoreporterzy serwisów, organizator zobowiązuje się przesłać zdjęcia po zakończeniu imprezy. Wówczas zdjęcia te (plus ewentualny opis, relacja) zostaną umieszczone w galerii oraz na stronie głównej.
4.
 Organizator godząc się na patronat medialny na prośbę redakcji zobowiązuje się do udostępnienia 3 wejściówek/biletów na organizowane przez siebie wydarzenie celem przeprowadzenia konkursu i rozdania wejściówek/biletów użytkownikom serwisów.
5. Serwis może odmówić objęcia patronatu medialnego nad imprezą bez podania przyczyny.
6. Serwis zastrzega sobie prawo do powieszenia baneru na imprezie.
7. W wyniku naruszenia któregoś z punktu niniejszego regulaminu przez organizatora, Serwis zastrzega sobie prawo do wycofania się z promocji imprezy.