Ochronią rzadkie gatunki

Gmina Pruszcz Gdański, wspólnie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i Grupą LOTOS chce zabezpieczyć cenny przyrodniczo obszar nad brzegiem Martwej Wisły i przy okazji stworzyć miejsce edukacji ekologicznej.

Koncepcja Słonawy - fot. M. Bielicka/UG Pruszcz Gdański
Koncepcja Słonawy – fot. M. Bielicka/UG Pruszcz Gdański

Na zlecenie zaangażowanej w ekologię Grupy Lotos została stworzona koncepcja ochrony stanowiska słonawy i rzadkich gatunków roślin na brzegu Martwej Wisły. Jej wnioski na spotkaniu w Urzędzie Gminy przedstawił dr Łukasz Chachulski – pracownik naukowy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Okazuje się, że na obszarze będącym w granicach Gminy Pruszcz Gdański (okolice Wiślinki) znajduje się słonawa (teren łąkowo – pastwiskowy porośnięty przez rośliny słonolubne), którą porasta wiele cennych roślin, objętych całkowitą lub przynajmniej częściową ochroną (m.in.: turzyca piaskowa, centuria nadobna, mlecznik nadmorski, czy aster solny).

Władze gminy, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Grupy LOTOS nie mają wątpliwości, że cenny przyrodniczo teren należy chronić przed zagrożeniami, typu, rozjeżdżanie, zaśmiecanie czy biwakowanie.

Gmina, RDOŚ i LOTOS podpiszą list intencyjny, a następnie ustalą pierwsze spotkanie robocze w sprawie przekształcenia obszaru w „użytek ekologiczny”.

Być może sięgniemy po środki zewnętrzne. Wszystko zależy od tego, jakie będą koszty całego przedsięwzięcia – wyjaśnia wójt Magdalena Kołodziejczak.

Przedmiotowy teren miałby zostać zabezpieczony przed szkodliwą działalnością człowieka, oznaczony (tablice informacyjne) oraz urządzony w ścieżki piesze i obiekt widokowy.

M. Bielicka/UG Pruszcz Gdański

Related posts