I sesja Rady Gminy VII kadencji

Radni odebrali oficjalne zaświadczenia oraz złożyli ślubowanie. Dokonali też wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących. 

Podczas obrad I sesji radni przystąpili do wyboru przewodniczącego. Tadeusz Bednarczyk zgłosił kandydaturę dotychczasowego przewodniczącego Marka Kowalskiego. – Jego doświadczenie i opanowania dobrze wypływa na pracę rady – argumentował.

Marek Kowalski był jedynym kandydatem i radni mogli oddać głos „za” lub „przeciwko”. Rada jednogłośnie opowiedziała się „za” kandydaturą Marka Kowalskiego.

O funkcje wiceprzewodniczących zabiegały trzy radne: zgłoszona przez Ewę Romik radna Małgorzata Osowska, zgłoszona przez Krystynę Białek radna Weronika Chmielowiec i zgłoszona przez Jana Pawula radna Danuta Czerwińska. W głosowaniu tajnym najwięcej głosów uzyskały Małgorzata Osowska i Danuta Czerwińska. Po ogłoszeniu wyników przez komisję skrutacyjną zajęły miejsca po obu stronach przewodniczącego.

Zaświadczenie o wyborze oraz uroczyste ślubowanie złożyła również wójt Magdalena Kołodziejczak.

Magdalena Bielicka

Related posts