Arciszewo. Podworski park w nowej odsłonie

Dobiegła końca rewitalizacja podworskiego parku w Arciszewie. W samą porę na jesienny spacer. 

Podworski, blisko dwuhektarowy park w Arciszewie znajduje się w centrum miejscowości . Przylega do historycznego dworku szlacheckiego rodu Arciszewskich zasiedlających wieś od początków XV w. Park jest pozostałością nasadzeń dokonanych przez właścicieli majątku. Na tym obszarze rosną okazałe egzemplarze klonów, buków, dębów i jesionów. Stan zdrowotny większości drzew jest dobry.

Projekt rewitalizacji parku zakładał wykonanie prac porządkowych, odtworzenie pieszych ciągów komunikacyjnych z rodzimego gruntu, umiejscowienie elementów architektury ogrodowej takiej jak: ławki, kosze, edukacyjne tablice informacyjne, tablice dendrologiczne, stojaki na rowery, karmniki i budki lęgowe dla ptaków,  odtworzenie niektórych drzew i krzewów oraz stworzenie siłowni na świeżym powietrzu z urządzeniami do ćwiczeń.

Park  łączy kilka funkcji: wypoczynkową, turystyczną i edukacyjną. Odwiedzający park mogą nie tylko odpocząć podczas spacerów, lecz także aktywnie spędzić czas podczas ćwiczeń na siłowniach typu out-door fitness. Bardzo istotny jest również aspekt edukacyjny projektu, skierowany głównie do dzieci i młodzieży, a polegający na inwentaryzacji i oznakowaniu szczególnie cennych okazów drzewostanu oraz rozmieszczeniu ciekawych przyrodniczych tablic edukacyjnych.

Inwestycja pochłonęła 114 950 zł. Gminie udało się pozyskać dofinansowanie z PO RYBY w wysokości 85 tys. zł.

Magdalena Bielicka

Related posts