Szkoły czekają w gotowości

Prace porządkowe, remonty, a nawet rozbudowa  – gminne placówki oświatowe przygotowały się na nowy rok szkolny.

W Publicznym Gimnazjum w Przejazdowie miała miejsce wymiana instalacji elektrycznej oraz malowanie na piętrze. W Zespole – Szkół w Straszynie wymieniono posadzkę w tzw. małej sali gimnastycznej. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borkowie przeprowadzono remont elewacji oraz naprawiono dach. Pozostałe placówki zostały odświeżone lub przeszły kosmetyczne remonty.

Tymczasem trwa rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgowie o 4 sale lekcyjne, zerówkę, świetlicę i stołówkę z zapleczem. Prace nie zakłócają nauki i rok szkolny rozpocznie się zgodnie z planem.

Być może jeszcze w tym roku ruszy rozbudowa Zespołu Szkół w Rotmance o 8 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski świetlicę.

Rozbudowa szkół jest niezbędna z uwagi na stale rosnącą liczbę mieszkańców gminy, a co za tym idzie – uczniów. W tym roku ogólna liczba uczniów w gminnych szkołach wzrosła o 150 i wynosi 2669 (1945 uczniów w szkołach podstawowych i 715 w gimnazjach).

 

Rok szkolny 2014/2015 w liczbach:

117 – tyle mamy oddziałów szkolnych

20 – a tyle przedszkolnych

21 – oddziałów klas pierwszych mamy w tym roku szkolnym

129 dzieci 6-letnich i 259 dzieci 5-letnich –  jest w tym roku w oddziałach przedszkolnych

222 dzieci 6-letnich i również 222 dzieci 7-letnich –  znalazło się w klasach pierwszych szkół podstawowych

Magdalena Bielicka

Related posts