Ekologia jest fajna!

Do takiego wniosku doszli mali uczestnicy warsztatów ekologicznych, jakie w Rotmance zorganizował Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy. 

Rok funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami to dobra okazja, by z tematem segregacji zapoznać także najmłodszych mieszkańców gminy. W sobotę na terenie skateparku w Rotmance odbyły się warsztaty ekologiczne, którym towarzyszyły edukacyjne gry i zabawy oraz konkursy z nagrodami.

Edukacja ekologiczne to również odnawialne źródła energii, które od lat – dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Gdańsku – instalowane są na terenie gminy.

Impreza ekologiczna spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem i na pewno doczeka się kolejnych edycji.

M. Bielicka/UG Pruszcz Gdański

Related posts