OKSiR pozyskał pieniądze na studio nagrań

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Cieplewie pozyskał blisko 20 tys. zł dofinansowania na stworzenie mobilnego studia nagrań oraz organizację warsztatów dziennikarskich.

Dyrektor OKSiR Grzegorz Cwaliński podpisał z Samorządem Województwa Pomorskiego umowę przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zgodnie z umową Ośrodek otrzyma dofinansowanie w kwocie 19 784 zł na realizację projektu „Stworzenie mobilnego studia nagrań pracownia reportażu trzech krajobrazów oraz organizacja warsztatów zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych w dziennikarstwie i promocja lokalnych walorów turystycznych gminy Pruszcz Gdański”.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt do realizacji audycji dźwiękowych w terenie oraz odbędą się warsztaty dziennikarskie dla dzieci i młodzieży z 10 miejscowości w gminie Pruszcz Gdański i Pszczółki. Uczestnicy zrealizują audycje poświęconej swoim miejscowościom i zgromadzą materiały, które zostaną wykorzystane do przygotowania folderu promocyjnego.

Projekt będzie realizowany jesienią br.

Related posts