Przeciwko uzależnieniom

Gmina Pruszcz Gdański, z uwagi na niskie bezrobocie i szerokie możliwości spędzenia wolnego czasu (bogata oferta zajęć sportowo – rekreacyjnych, kulturalnych, artystycznych i in.) nie boryka się z problemem uzależnień w takiej skali, jak inne gminy czy miasta. Aby jednak gasić problem w zarodku, rozpoczęła cykl dyskusji na temat uzależnień. 

W prelekcji zorganizowanej przez gminę wzięli udział: radni, sołtysi, policja, straż gminna, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dyrektorzy  i pedagodzy szkolni. W spotkaniu wziął również udział przedstawiciel Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”.

Patrzmy w serce 

uzaleznienia
uzaleznienia

Patrzymy dzieciom w oczy, a powinniśmy patrzeć w serce – mówił podczas  zorganizowanej przez wójta gminy prelekcji nt. uzależnień – Zygmunt Medowski, prezes Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” –  Ludzie, i to nie tylko młodzi, uzależniają się, bo im smutno i źle. 

Zdaniem Medowskiego rodzice zbyt późno reagują na zachowanie swoich dzieci.

Rolę rodzica podkreślał również Tomasz Grabowski, komendant Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański.

Rodzice często uważają, że to szkoła powinna wychowywać – mówił. – Nie będę wdawał się w polemikę, czy szkoła jest bardziej od wychowania, czy bardziej od uczenia, bo rola rodzica i tak jest w wychowaniu dziecka najważniejsza.

Reagować powinni nie tylko rodzice, ale każdy dorosły, który widzi grupkę młodych ludzi spożywających alkohol lub palących papierosy – mówiła asp. sztab. Małgorzata Kujawska, asystent Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. – Wszelkie podejrzane zachowania grup można zgłaszać policji anonimowo.

Wiedza internetowa 

uzaleznienia
uzaleznienia

Szkoły realizują programy profilaktyczne, a poprzez psychologów oraz pedagogów starają się rozwiązywać problemy uczniów. Próbują zapobiec, by często zwykła ciekawość spróbowania używki, nie skończyła się uzależnieniem.

Wiedza uczniów na temat narkotyków jest typowo internetowa – zauważył Tomasz Grabowski. – Przykładowo, wielu młodych ludzi mylnie uważa, że marihuana nie uzależnia.

Internet, zdaniem dyrektorów szkół, jest poważnym wyzwaniem dla nauczycieli i rodziców.

Poprzez gry sieciowe i komunikatory, dzieci spędzają wiele godzin  w wirtualnym świecie, a potem trudno im się odnaleźć w rzeczywistości – podkreślali.

Raport 

uzaleznienia
uzaleznienia

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zleciła w 2010 roku wykonanie raportu na temat uzależnień (także od narkotyków). Przebadano 400 losowych dorosłych i 400 uczniów klas gimnazjalnych z terenu gminy Pruszcz Gdański.

Choć wyniki raportu nie są niepokojące (wpływ na niewielkie zagrożenie uzależnieniami ma niskie bezrobocie i szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych dla uczniów), władze gminy uważają, że lepiej zapobiegać niż leczyć i zlecą kolejne takie badanie.

 

Related posts