Korzystają nie tylko uczniowie

Zniżki na przejazdy autobusowe, bezpłatne zajęcia w świetlicach wiejskich oraz w szkołach, wyjazdy na basen i mecze w Ergo Arenie – gmina Pruszcz Gdański wspiera wiele inicjatyw społecznych. 

 

Zniżki komunikacyjne 

Pasażerom korzystającym z komunikacji gminnej (obowiązują bilety strefowe) przysługują wszystkie ulgi ustawowe oraz uchwalone przez radę Gminy Pruszcz Gdański zniżki  na bilety jednorazowego przejazdu dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów.

Przykład: jednorazowy bilet normalny w I strefie kosztuje 2,80 zł. Ze zniżką gminną jego cena wynosi 2 zł.

Bilet miesięczny zakupiony na I strefę daje posiadaczowi możliwość poruszania się po terenie całej gminy Pruszcz Gdański, miasta Pruszcz Gdański (komunikacją gminną) oraz mieszkańcom Rotmanki i Borkowa dojazd do Gdańska, z możliwościami przesiadki na różne linie komunikacyjne gminy Pruszcz Gdański. Bilet miesięczny jest ważny w każdy dzień tygodnia

Przykład:  pasażer z Rotmanki posiada miesięczny bilet zakupiony na I strefę. Bilet ten upoważnia zarówno do przejazdu linią 843 z Rotmanki do Pruszcza Gdańskiego, jak i Gdańska. Pasażer może również posługując się tym samym biletem pojechać do Straszyna linią 847 lub 848 do Jagatowa. Może też w Pruszczu Gdańskim przesiąść się na linię 841 i pojechać np. do Wiśliny czy Przejazdowa. Taka sama zasad dotyczy strefy II (obejmującej miasto Gdańsk) i strefy III (obejmującej gminę Kolbudy).

Seniorzy, którzy ukończyli 75 rok życia poruszają się komunikacją gminną bezpłatnie.

 

Dojazdy do szkół

Gmina zapewnia dojazd do szkół dla ok. 500 uczniów.

W przypadku, gdy uczeń uczęszcza do szkoły zgodnie z rejonizacją, a jego odległość z miejsca zamieszkania do szkoły podstawowej przekracza 3 km, a do gimnazjum 4 km gmina kupuje uczniom bilety miesięczne, które uprawniają do poruszania się w całej I strefie bez ograniczeń przejazdowych. Z biletów tych uczniowie mogą również korzystać w weekendy.  Pomimo, iż w transporcie publicznym nie ma obowiązku zapewniania opieki, mając na względzie bezpieczeństwo najmłodszych uczniów, gmina zatrudnia sześć opiekunek.

W przypadku miejscowości nie skomunikowanych z tymi, w których znajdują się szkoły, uczniowie dowożeni są do szkół tzw. komunikacją zamkniętą np. Juszkowo – Rotmanka – Straszyn.

Ponadto, gmina dowozi 44 uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, znajdujących się na terenie powiatu gdańskiego oraz Trójmiasta.

 

W roku 2013 dowozy uczniów do szkół kosztowały gminę 754 435,56 zł.

 

Mecze w Ergo Arenie 

Ergo Arena
Ergo Arena

Kibice piłki siatkowej oraz koszykowej z terenu gminy Pruszcz Gdański raz w miesiącu mają możliwość bezpłatnego przejazdu na widowiska sportowe w Ergo Arenie. Na każdy mecz wyjeżdża co najmniej jeden autobus (ok. 50 osób).

 

Zajęcia w świetlicach wiejskich

W gminie Pruszcz Gdański funkcjonuje 15 świetlic wiejskich. Bezpłatne zajęcia opiekuńczo wychowawcze (sportowe, artystyczne i in.) odbywają się 3 razy w tygodniu po 4 godziny.

Rocznie na działalność świetlic wiejskich gmina przeznacza 330 tys. zł.

 

Zajęcia w świetlicach
Zajęcia w świetlicach

 

Zajęcia dodatkowe w szkołach

Gminne szkoły oferują dzieciom bezpłatne zajęcia pozalekcyjne: sportowe (w tym nauka pływania na basenie), artystyczne, przedmiotowe i liczne koła zainteresowań.

 

Zajęcia dodatkowe
Zajęcia dodatkowe

 

Szkoła Podstawowa w Wiślinie

– sportowe (Szkolne Koło Sportowe, zajęcia na basenie – w tym bezpłatny dowóz i nauka pływania );

– artystyczne (koło teatralne, zajęcia artystyczne, taniec);

– przedmiotowe (j. angielski dla uczniów klas I, II i III,  testy z j. polskiego oraz z matematyki dla klas VI);

– koła zainteresowań (zajęcia rozwijające z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, zajęcia przyrodnicze „Żuławiaczek”, zajęcia rozwijające z matematyki dla uczniów klas IV, Koło Młodego Chemika).;

– inne (zajęcia wyrównawcze dla uczniów oddziału przedszkolnego, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego dla uczniów klas I, II i III, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów klas IV, V i VI, zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego oraz przyrody dla uczniów klas IV, V i VI).

 

Szkoła Podstawowa w Wojanowie 

– sportowe (Szkolne Koło Sportowe, zajęcia na basenie);

– artystyczne (chór, teatr, zespół instrumentalny);

– przedmiotowe (zajęcia z j. angielskiego, j. angielski dla oddziału przedszkolnego, zajęcia z matematyki);

– koła zainteresowań (szachy, warsztaty szybkiego czytania);

– inne (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów klas I, II i III, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego,  historii oraz matematyki, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia wychowawcze z pedagogiem).

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borkowie

– sportowe (koło sportowe dla uczniów klas IV – VI, siatkówka dla uczniów klas IV-VI, Uczniowski Klub Sportowy, tenis stołowy, zajęcia na basenie);

– artystyczne (koło plastyczne dla uczniów klas I-III, koło taneczne dla uczniów klas I-III, koło teatralne dla uczniów klas VI, koło wokalne dla uczniów klas I –III, rękodzieło dla uczniów klas I-III);

– przedmiotowe (koło przyrodnicze dla uczniów klas IV – VI, koło polonistyczne dla uczniów klas VI, koło informatyczno – matematyczne dla uczniów klas IV – VI, koło j. angielskiego dla uczniów klas I, II i III, koło j. angielskiego dla uczniów klas IV, V i VI, koło j. niemieckiego dla uczniów klas III);

– koła zainteresowań (koło kulinarne dla uczniów klas IV – VI, zajęcia rozwijające z j. polskiego dla uczniów klas IV – VI, Klub Czytelniczy  dla uczniów klas I);

– inne (grupowe zabawy logopedyczne dla uczniów klas I, zajęcia z ratownictwa dla uczniów klas I – III, zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas IV – VI, zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla uczniów klas VI, zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas I – III, zajęcia z bezpieczeństwa dla uczniów klas I – III, zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas V, zajęcia „pasje dziecięce” dla uczniów klas IV – VI, wyjazdy uczniów na Politechnikę Gdańską w ramach Polskiej Akademii Dzieci dla uczniów klas IV – VI).

 

Szkoła Podstawowa w Wiślince

– sportowe (Szkolne Koło Sportowe, zajęcia taneczne dla uczniów klas IV – VI, piłka nożna dla chłopców), piłka nożna dla dziewcząt, tenis ziemny, zajęcia na basenie);

–  artystyczne (zajęcia plastyczne, zajęcia artystyczne dla uczniów klas I – III);

– przedmiotowe (j. angielski dla uczniów klas II, II, V i VI, koło dziennikarsko – polonistyczne);

– koła zainteresowań (koło nauki gry na gitarze, koło ortograficzno – matematyczne dla uczniów klas I-III).

 

Zespół Szkół w Łęgowie

– sportowe ( piłka koszykowa, zajęcia na basenie, piłka siatkowa, gry rekreacyjne, siłownia, piłka nożna);

– artystyczne (zajęcia artystyczne dla oddziału przedszkolnego, koło teatralne „Mały teatr” dla uczniów SP, nauka gry na gitarze, koło teatralne dla gimnazjum, zespół muzyczny dla uczniów SP);

– przedmiotowe (j. angielski dla uczniów klas I SP, koło informatyczne, koła: przyrodnicze, polonistyczne i matematyczne przygotowujące do sprawdzianu uczniów klas VI, koła: geograficzne, chemiczne i historyczne dla gimnazjum, koło przyrodnicze, koło plastyczne);

– koła zainteresowań (koło czytelnicze, koło „scrabble” dla gimnazjum, zajęcia rozwijające dla uczniów oddziału przedszkolnego oraz klas I – III SP, zajęcia rozwijająca z j. angielskiego dla gimnazjum, zajęcia przygotowujące do egzaminów z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki, chemii, fizyki, geografii, historii oraz biologii dla uczniów klas III gimnazjum);

– inne (terapia pedagogiczna, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego, j. angielskiego oraz matematyki dla uczniów SP, zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów SP, gimnastyka korekcyjna, koło „Caritas” dla uczniów gimnazjum, koło misyjne dla uczniów SP, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego oraz matematyki dla uczniów gimnazjum).

 

Zespół Szkół w Rotmance

– sportowe (Szkolne Koło Sportowe, zajęcia ogólnorozwojowe, zajęcia na basenie);

– artystyczne (zabawy muzyczno – ruchowe z piosenką, warsztaty plastyczne dla uczniów klas I – III SP, balet, chór);

– przedmiotowe (koło j. polskiego,  koło j. angielskiego, historyczne, matematyczne, fizyczne i biologiczne);

– koła zainteresowań (koło teatralne dla uczniów klas II gimnazjum, zajęcia z zakresu poprawnej dykcji, koło redakcyjne);

– inne (zajęcia wspierające rozwój logicznego myślenia, zajęcia ruchowe rozwijające i gimnastyka umysłu, zajęcia z bezpieczeństwa ruchu drogowego, wycieczki edukacyjne).

 

Zespół Szkół w Straszynie

– sportowe (tenis stołowy, piłka koszykowa, zajęcia ogólnorozwojowe, piłka nożna, zajęcia na basenie);

– artystyczne ( zajęcia taneczno – teatralne, zajęcia teatralno – filmowe, kółko teatralne);

– przedmiotowe (koło j. angielskiego,  historyczne, przyrodnicze, matematyczne, informatyczne, plastyczne, j. niemieckiego, fizyki);

– koła zainteresowań (koło ortograficzne, czytelniczo – plastyczne, koło j. rosyjskiego, Koło Kulinarne „Mały Smakosz”, zajęcia filmowe, Koło „Scrabble”);

– inne (warsztaty czytelnicze – „Czytam, poznaję, tworzę”).

 

Gimnazjum w Przejazdowie

– sportowe – (zajęcia na basenie, tenis stołowy, piłka nożna, piłka siatkowa);

– artystyczne (koło taneczne, nauka gry na instrumencie, koło plastyczne, koło teatralne);

– przedmiotowe (koło polonistyczne, matematyczne, informatyka i zajęcia techniczne, koło fizyki, chemii, j. angielskiego, j. niemieckiego, koło historii i WOS);

– koła zainteresowań (koło filmowe, koło dziewiarskie);

– inne (koło wolontariatu, zajęcia socjoterapeutyczne).

 

Related posts