Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Pruszcz Gdański

W Komendzie Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim odbyło się spotkanie kierownictwa jednostki z Panią Wójt gminy Pruszcz Gdański oraz radnymi. Na spotkaniu podsumowano ubiegłoroczną pracę całej jednostki. W szczególności omówiono zagadnienia dotyczące stanu bezpieczeństwa za rok 2013 na terenie gminy Pruszcz Gdański.

Po spotkaniu nastąpiło oficjalne przekazanie nowego radiowozu dla dzielnicowych z terenów wiejskich. Pani Wójt Magdalena Kołodziejczak przekazała połowę kwoty na jego zakup. Pozostałą część pieniędzy otrzymano z Komendy Głównej Policji.

Wczoraj (11 lutego br.) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim odbyło się spotkanie, podczas którego podsumowano wyniki pracy całej jednostki za miniony 2013 rok. Na spotkaniu przekazano informacje o stanie bezpieczeństwa gminy Pruszcz Gdański. W spotkaniu udział wzięli: Komendant Powiatowy Policji w Pruszczu Gdańskim mł.insp. Radosław Pietrzak, kierownictwo jednostki,dzielnicowi z terenów wiejskich, Pani Wójt gminy Pruszcz Gdański Magdalena
Kołodziejczak oraz radni gminni. Pani Wójt wspólnie z radnymi pozytywnie ocenili stan bezpieczeństwa na terenie całej gminy. Na ręce Pana Komendanta złożono podziękowania dla podległych mu  policjantów. Doceniono ich pracę oraz zaangażowanie w wykonywaniu codziennych obowiązków służbowych.

W ubiegłym roku Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim prowadziła 2106 postępowań o charakterze kryminalnym, z tego na terenie tzw. aglomeracji pruszczańskiej, czyli miasta i gminy Pruszcz Gdański – 1202. Co ważne, mimo wzrostu liczby ludności w gminie, przestępczość spadła, a wykrywalność sprawców wzrosła. Z kolei zintensyfikowane patrole drogowe ujawniły niższą liczbę pijanych kierowców.

Jak podkreślił mł. insp. Radosław Pietrzak, komendant KPP Pruszcz Gdański, policję mocno wspiera Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański.

Po spotkaniu nastąpiło oficjalne przekazanie nowego radiowozu dla dzielnicowych z terenów wiejskich. Pani Wójt przekazała połowę kwoty na jego zakup. Pozostałą część pieniędzy otrzymano z Komendy Głównej Policji.

Related posts