Zmiana taryfy opłat na liniach PA Gryf od 1 stycznia 2014 r.

W związku ze zmianą ustawowych uprawnień do przejazdów ulgowych, od dnia 1 stycznia 2014 r. zmianie ulega wymiar ulgi ustawowej dla nauczycieli, który zostaje obniżony z 37% do 33%. Ponadto ulgą tą objęci zostają nauczyciele uczący w przedszkolach. Ulga dostępna będzie w kasach biletowych od dnia 1 stycznia 2014 r., co oznacza, że nauczyciele kupujący bilety miesięczne w grudniu 2013 r. będą je nabywać z ulgą 37% (bez możliwości ich zakupu przez nauczycieli uczących w przedszkolach). 

Jednocześnie, w związku z wprowadzeniem nowej wysokości ulgi ustawowej, od 1 stycznia 2014 r. nie będzie już możliwości sprzedaży jakichkolwiek biletów z ulgą handlową 33%, dlatego zmianie ulega także wymiar ulgi stosowanej w biletach przesiadkowych. Od 1 stycznia 2014 r. wynosić ona będzie 30%.

Taryfa opłat PA Gryf (obowiązuje od: 1.01.2014 r.)

Wykaz ulg (obowiązuje od 1.01.2014 r.)

Przepisy porządkowe (obowiązują od 1.01.2014 r.)

Related posts