Sytuacja w Gminie w związku z atakiem zimy

Kuratorium oświaty przekazało informacje do dyrekcji szkół, o możliwości odwołania zajęć lekcyjnych w dniu dzisiejszym ze względu na trudne warunki pogodowe. Z informacji zebranych w gminnych szkołach zajęcia odbywają się normalnie.

Szkoła w Borkowie odwołała dzisiejszy wyjazd na rewię na lodzie, dzieci pozostaną w szkole, natomiast zajęcia odbywają się w normalnym trybie.

Do szkół w gminie Pruszcz Gdański, mimo wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych, dotarło 61% uczniów.

Dyrektorzy szkół zapewnili uczniom zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć zaplanowanych na ten dzień a także zajęcia opiekuńcze.

 

Brak prądu w Straszynie i Rotmance

Rejon Dystrybucji w Tczewie
Gmina Pruszcz Gdański
Straszyn, Rotmanka, Trwa lokalizacja uszkodzenia. Na chwilę obecną nieznany jest czas przywrócenia napięcia. Prosimy sprawdzić później.

 

Wszystkie linie gminnej komunikacji kursują, choć z opóźnieniami.  Szkolne autobusy również dowiozły dzieci na zajęcia. Nie ma awarii w związku z dostawą wody. W nocy Państwowa Straż Pożarna nie odnotowała żadnego zdarzenia z terenu gminy Pruszcz Gdański.

Silny wiatr i deszcze ze śniegiem wciąż nad Polską, dlatego podajemy najważniejsze numery alarmowe:

112 – jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy używany w sieci telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

534 299 124 – tel. kom. do gminnego zarządzania kryzysowego

516 008 082 – tel. kom. dla zgłoszeń związanych z komunikacją publiczną

58  691 76 20 – Spółka Eksploatator

 

Pomorskie Kuratorium Oświaty, w porozumieniu z Wojewodą Pomorskim, wystosowało pismo do dyrektorów szkół i przedszkoli w województwie pomorskim. Informuje w nim, że dyrektorzy placówek, za zgodą organu prowadzącego, mogą zwiesić zajęcia na czas oznaczony. Apel ma związek z niekorzystnymi prognozami pogody.

W piśmie Pomorskiego Kuratora Oświaty czytamy:
„W związku z możliwością wystąpienia w ciągu najbliższej doby niekorzystnych warunków meteorologicznych mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związanych z utrudnieniem w dotarciu do i ze szkoły lub placówki przypominam, że zgodnie z § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) dyrektor przedszkola, szkoły za zgodą organu prowadzącego może w takiej sytuacji zawiesić zajęcia na czas oznaczony.
Jednocześnie proszę pamiętać, że zawieszenie zajęć nie oznacza jednak zamknięcia szkoły dla uczniów. Nauczyciele powinni zapewnić opiekę uczniom, którzy do szkoły przyjdą lub zostaną dowiezieni przez rodziców. Opiekę należy zapewnić w miejscu gwarantującym bezpieczeństwo uczniów.
Informację o ewentualnym zawieszeniu zajęć na czas oznaczony proszę niezwłocznie przesłać do Kuratorium Oświaty w Gdańsku, na adres e-mail: oswiata@kuratorium.gda.pl.”

 

Lądowanie na wyspach w trakcie huraganu

Related posts