Pomoc dla bezdomnych

W środę odbyło się spotkanie wójt Magdaleny Kołodziejczak z komendantem Straży Gminnej Tomaszem Grabowskim, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbietą Dymek oraz Markiem Tułowieckim  – podinspektorem ds. zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy. Dyskutowano o problemie bezdomności. 

Gmina sprawuje opiekę nad 17 osobami bezdomnymi, którym  opłaca pobyt w ośrodkach i domach opieki

W najbliższy piątek 6 grudnia odbędzie się tzw. liczenie bezdomnych. Gmina chce pomóc ludziom bez własnego dachu nad głową przeżyć zimę.

Wszystkich, którzy mają wiedzę o osobach koczujących na dworze, prosimy o kontakt ze Strażą Gminną (tel. 58 692 00 10 ), Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (tel. 58 691 15 01) lub Urzędem Gminy (tel.58 692 94 21). Nasza czujność może uratować komuś życie.

Rocznie na zabezpieczenie potrzeb bezdomnych gmina przeznacza ok. 120 tys. zł.

 

Adresy placówek zapewniających pomoc osobom bezdomnym zlokalizowane na terenie miasta Gdańska:

Noclegownia Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta ul. Żaglowa 1,
tel. 342 13 14 (dla mężczyzn),

Schronisko im. św. Brata Alberta ul. Przegalińska 135, tel. 308 05 94 (dla mężczyzn),

Schronisko im. św. Brata Alberta ul. Starowiślna 3, tel. 342 26 45 (dla mężczyzn),

Schronisko Stowarzyszenia Opiekuńczo – Resocjalizacyjnego „Prometeusz”,
ul. Sucharskiego 1, tel. 721 53 77 (dla kobiet i rodzica samotnie wychowującego dzieci),

Noclegownia Towarzystwa Wspierania Potrzebujących „Przystań”, ul. Mostowa 1,
tel. 721 50 70 (dla mężczyzn),

Schronisko Pomorskiego Centrum Pomocy Bliźniemu, ul. Kochanowskiego 7a,
tel. 344 31 49 (dla kobiet i kobiet samotnie wychowujących dzieci),

Noclegownia Pomorskiego Centrum Pomocy Bliźniemu, ul. Sztutowska 16 a,
tel. 301 85 43 (dla mężczyzn),

Schronisko Diecezjalny Dom Samotnej Matki, ul. Matemblewska 9, tel. 348 03 70 (dla kobiet w ciąży i samotnie wychowujących dzieci),

Ogrzewalnia przy Dworcu Głównym PKP w Gdańsku.

Related posts