Przyjmowanie odpadów z PAPIERU, SZKŁA I TWORZYW SZTUCZNYCH w Rusocinie

Od 3 grudnia 2013 roku w każdy wtorek i czwartek (z wyłączeniem świąt) w godzinach od 7.00 do 17.00 mieszkańcy gminy Pruszcz Gdański będą mogli korzystać z miejsca przyjmowania odpadów z papieru, szkła i tworzyw sztucznych zlokalizowanym w Rusocinie przy ul. Transportowej 2 (siedziba firmy Altvater Piła Sp. z o.o.).

Miejsce to zostało udostępnione przez firmę odbierającą odpady od mieszkańców gminy. Firma Altvater Piła Sp. z o.o. będzie prowadziła ewidencję przyjmowanych odpadów komunalnych, w związku z tym należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

W miejscu tym będą przyjmowane WYŁĄCZNIE odpady z papieru, szkła i tworzyw sztucznych. Odpady powinny być posegregowane zgodnie z obowiązującymi na terenie Gminy Pruszcz Gdański zasadami (będzie to sprawdzane przez pracownika firmy Altvater Piła Sp. z o.o.).

Wkrótce zostanie uruchomiony Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Będzieszynie, o dokładnej dacie poinformujemy odrębną ulotka oraz zamieścimy informacje na stronie internetowej.

Related posts