Stypendia i nagrody dla najlepszych, nominacje dla nauczycieli

W OKSiR Gminy Pruszcz Gdański miała dzisiaj miejsce uroczystość wręczenia stypendiów, nagród dla mieszkańców oraz nominacje dla nauczycieli pracujących w szkołach na terenie Gminy.

Ogromny zaszczyt i wyróżnienie przypadło dla szóstki dzieci z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Borkowie nazwana dziś Elitą z elit. Na uwagę zasługuje fakt, że ostatnio bardzo licznie, a w tym roku jako jedyni otrzymali stypendia naukowe przyznane przez p. Wójt oraz Radę Gminy. Wyróżnienia z pewnością były bardzo miłym faktem dla rodziców oraz zaproszonych uczniów. Cieszy też, że do niedawna mała szkoła, ale wielka poprzez grono nauczycieli wraz z dyrekcją oraz ambitnych i zdolnych uczniów. Szkoła przypomina elitarną jednostkę, gdzie do tej pory klasy liczyły po dwadzieścioro uczniów, co zapewne ma przełożenie na poziom nauczania oraz to, że tylko np. z zeszłorocznej jednej klasy szóstej troje dzieci odbierało dziś stypendia, jako wyróżnienie za wysoką średnią (6.0), oraz osiągnięcia w olimpiadach wiedzy.

Stypendyści 2013 - fot. M. Cabaj
Stypendyści 2013 – fot. M. Cabaj

Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2012/2013 otrzymali jednorazowe stypendia Wójta Gminy Pruszcz Gdański za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne. 

Uczniowie, poza osiąganymi wysokimi wynikami w nauce, musieli legitymować się dodatkowymi osiągnięciami: I, II, III miejscem w olimpiadzie lub konkursie
na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim; zostać laureatem olimpiady lub konkursu
na szczeblu ogólnopolskim bądź wojewódzkim.

Stypendia z rąk wójt Magdaleny Kołodziejczak i przewodniczącego Rady Gminy Marka Kowalskiego otrzymali:

Natalia Jędrusiak – uczennica IV klasy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borkowie ze średnią ocen 5,9; laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Galileo 2013 z matematyki, laureatka III miejsca w Wojewódzkim Konkursie Matematyczym. Natalia otrzymała stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce.

Julia Murawska – uczennica V klasy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borkowie ze średnią ocen 5,7; laureatka I miejsca w Ogólnopolskim Festiwalu Form Tanecznych (kategoria: taniec z przyborem); laureatka I miejsca w Wojewódzkim Konkursie Tanecznym „Show Dance”. Julia otrzymała stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne.

Marta Wiśniewska – uczennica VI klasy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borkowie ze średnią ocen 6,0; laureatka I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Galileo z matematyki, laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych; laureatka VIII Megaolimpiady Wiedzy z języka polskiego, laureatka III miejsca w Wojewódzkiej Olimpiadzie Historii Polski dla szkół podstawowych.

Weronika Cabaj – uczennica VI klasy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borkowie ze średnią ocen 6,0; laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Galileo z matematyki.

Magdalena Stramska – uczennica VI klasy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borkowie ze średnią ocen 6,0; laureatka I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Galileo z matematyki; laureatka I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym PANDA 2013 z matematyki; laureatka I miejsca w Ogólnopolskim Festiwalu Form Tanecznych Dance Group (kategoria: taniec z przyborem – duety); laureatka II miejsca w Ogólnopolskim Festiwalu Form Tanecznych Dance Group (kategoria: Jazz Miniformacje). Magda otrzymała stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne.

Marta Szczerska – uczennica IV klasy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borkowie ze średnią ocen 5,8; laureatka II miejsca w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym dla klas czwartych. Marta otrzymała stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce.

Wyróżnieni zostali też laureaci konkursu Piękna Wieś.

 

W kategorii – najpiękniejsza zagroda nierolnicza:

III miejsceMałgorzata i Witold Płotka zam. Straszyn – nagroda sekator kowadełkowy z trzonkiem teleskopowym

II miejsceLeokadia Wolska-Kaszuba zam. Straszyn – nagroda nożyce do żywopłotu z nożami tnącymi o długości 60cm

I miejsceHenryk Strehlau zam. Wiślinka – – nagroda nożyce do żywopłotu z nożami tnącymi o długości 70cm

W kategorii – najpiękniejsza zagroda rolnicza

II miejsceGabriela Rusiecka zam. Cieplewo – nagroda bon o wartości 600zł na zakup dowolnych sadzonek krzewów i drzewek ozdobnych

I miejsceMirosława Smalarz z Rokitnicy – nagroda odkurzacz spalinowy do liści

Najpiękniejsza wieś:

I miejsce – Będzieszyn – nagroda bon o wartości 1000 zł do wykorzystania na dowolny cel dla sołectwa

Dodatkowo przyznano nagrodę specjalną Pani Teresie Gromadzińskiej za pielęgnowanie tradycji historycznej miejscowości Lędowo – nagroda bon o wartości 500 zł na zakup dowolnych sadzonek krzewów i drzewek ozdobnych

Nominowani nauczyciele, którzy zdali egzamin, złożyli ślubowani i uroczyście odebrali nominacje – Gratulujemy

 

Nominacje nauczycieli - fot. M. Cabaj
Nominacje nauczycieli – fot. M. Cabaj

Awans zawodowy nauczycieli

Nauczyciele szkół gminy Pruszcz Gdański nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje. Do licznego grona nauczycieli mianowanych dołączyło właśnie 13 osób.

W ostatnim czasie 13 nauczycieli z gminnych szkół zdało egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Podczas obrad październikowej sesji Rady Gminy wójt Magdalena Kołodziejczak dokonała oficjalnego wręczenia aktów nadania tytułu nauczyciela mianowanego następującym osobom:

Małgorzacie Faliszek – pedagog w Szkole Podstawowej w Wojanowie,

Marcie Janczak – nauczycielce j. angielskiego w Szkole Podstawowej w Wiślinie.

Łukaszowi Sulewskiemu -nauczycielowi wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Łęgowie

Grzegorzowi Grzegorczykowi – nauczycielowi wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Wiślinie

Monice Reichel – nauczycielce j. angielskiego w Szkole Podstawowej w Wiślinie

Małgorzacie Garstce – nauczycielce nauczania początkowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borkowie,

Joannie Goławskiej – nauczycielce matematyki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borkowie,

Annie Lisowskiej – nauczycielce matematyki w Zespole Szkół w Straszynie,

Gabrieli Iglińskiej – logopedzie w Zespole Szkół w Straszynie,

Magdalenie Nowak – nauczycielce historii w Zespole Szkół w Straszynie,

– Łukaszowi Pikus – nauczycielowi j. niemieckiego w Zespole Szkół w Rotmance,

Małgorzacie Antuszewicz – nauczycielce j. polskiego w Zespole Szkół w Rotmance,

– Izabeli Bobkowskiej – nauczycielce – bibliotekarce w Publicznym Gimnazjum w Przejazdowie.

 

Galeria zdjęć z dzisiejszej uroczystości.

 

 

Related posts