Konsultacje – Nowa szersza jezdnia i ścieżka pieszo – rowerowa

Odbyły się konsultacje wójta gminy Pruszcz Gdański Magdaleny Kołodziejczak z marszałkiem województwa pomorskiego Ryszardem Świlskim w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej 226 na odcinku Rokitnica – Przejazdowo. 

Modernizacja drogi wojewódzkiej 226 miałaby polegać na poszerzeniu jezdni na odcinku Rokitnica – Przejazdowo i budowie ścieżki pieszo – rowerowej, która łączyłaby się ze Szlakiem Mennonitów w Wiślinie.

Przebudowa oznacza zmianę ruchu drogowego w Rokitnicy. Trasa wojewódzka 226, która obecnie przebiega przy posesjach zostałaby przesunięta, a dojazd do niej odbywałby się nowo wybudowanym ciągiem pieszo – jezdnym, wspólnym dla wszystkich mieszkańców.

Odsunięcie drogi wojewódzkiej i zapewnienie wspólnego zjazdu na nią poprawi bezpieczeństwo w Rokitnicy – dodaje wójt Magdalena Kołodziejczak.

Modernizację drogi wojewódzkiej konsultowali: wójt Magdalena Kołodziejczak, marszałek Ryszard Świlski oraz Joanna Falasa - pracownik  Referatu Inwestycji i Remontów (od lewej).
Modernizację drogi wojewódzkiej konsultowali: wójt Magdalena Kołodziejczak, marszałek Ryszard Świlski oraz Joanna Falasa – pracownik Referatu Inwestycji i Remontów (od lewej).

Related posts