Stowarzyszenia LGD „Trzy Krajobrazy” zebranie odwołane – KOMUNIKAT

Zebranie odwołane

 

Na podstawie § 14, ust. 6 Statutu Stowarzyszenia LGD „Trzy Krajobrazy” oraz na podstawie uchwały Zarządu nr 17/2013 zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Trzy Krajobrazy” w dniu 30-09-2013 r. o godz. 16.00 w biurze, przy ul. Szkolnej 5, Lędowo, 83-021 Wiślina. Drugi termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ustala się na
30-09-2013 r. o godz. 16.15

 

Porządek obrad:

 

1. Przywitanie gości

2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i stwierdzenie quorum

3. Zatwierdzenie porządku obrad

4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia pracy organów LGD

5.Zamknięcie posiedzenia

Related posts