ZNALAZŁEŚ CUDZĄ RZECZ, ODDAJ!

Przekonał się o tym 29-letni mieszkaniec gminy Pruszcz Gdański, który w sierpniu br. znalazł telefon komórkowy na peronie PKP w Gdańsku. Po kilku dniach do jego drzwi zapukali pruszczańscy policjanci. Mężczyzna był zaskoczony wizytą stróżów prawa i dopiero na ich polecenie oddał znaleziony telefon. Decyzję o jego dalszych losach podejmie prokurator.

Policjanci z Komendy Powiatowej w Pruszczu Gdańskim ostrzegają:
kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5;
kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3;
kto w ciągu dwóch tygodni od dnia znalezienia cudzej rzeczy albo przybłąkania się cudzego zwierzęcia nie zawiadomi o tym organu Policji lub innego organu państwowego albo w inny właściwy sposób nie poszukuje posiadacza, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Jeżeli znalazłeś cudzą rzecz zgłoś się na policję lub oddaj ją do biura rzeczy znalezionych. W powiecie gdańskim Biuro Rzeczy Znalezionych mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Wojska Polskiego 16, pok. nr 122, I piętro,  tel. (58) 773 12 55.
Rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych przechowuje się przez okres 3 lat. Po upływie tego czasu przechodzą na własność Skarbu Państwa.

Related posts