Obszar Metropolitalny Trójmiasta – projekty

Dzisiaj, 12 września br. w Gdańsku spotkali się członkowie Zespołu Negocjacyjnego Wspólnej Reprezentacji Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta. Samorządowcy podsumowali na spotkaniu dorobek 20 zespołów roboczych, które w czasie wakacji opracowywały tzw. przedsięwzięcia projektowe.

 

Posiedzenie Zespołu Negocjacyjnego Wspólnej Reprezentacji Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta fot. Sylwia Szumielewicz-Tobiasz
Posiedzenie Zespołu Negocjacyjnego Wspólnej Reprezentacji Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta
fot. Sylwia Szumielewicz-Tobiasz

Zadaniem zespołów było przygotowanie listy zadań, które mają metropolitalny charakter i mogą być w przyszłym okresie programowania finansowane w ramach tzw. zintegrowanych inwestycji terytorialnych. W ten sposób finansować będzie można tylko projekty, które nie tylko są metropolitalne, ale też  zyskują poparcie wszystkich podmiotów metropolię tworzących. Opracowania powstawały w ścisłej współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi, a koordynowane były przez Stowarzyszenie GOM i Forum NORDA.

Zespół Negocjacyjny postanowił wszystkie propozycje zatwierdzić i przedstawić do zaopiniowania Marszałkowi Województwa Pomorskiego.

Posiedzenie Zespołu Negocjacyjnego Wspólnej Reprezentacji Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta fot. Sylwia Szumielewicz-Tobiasz
Posiedzenie Zespołu Negocjacyjnego Wspólnej Reprezentacji Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta
fot. Sylwia Szumielewicz-Tobiasz

Related posts