Można składać wnioski do projektu budżetu

Wójt Gminy Pruszcz Gdański informuje o rozpoczęciu prac nad projektem uchwały budżetowej na rok 2014.

W związku z powyższym proszeni są radni, sołtysi i mieszkańcy gminy do składania pisemnych wniosków do projektu (wraz z uzasadnieniem) do dnia 30 września br.

Wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie na adressekretariat@pruszczgdanski.pl.

Related posts