Pierwszy dzwonek – Witaj Szkoło

Skończyły się wakacje i może dobrze że 2 września padał deszcz, ponieważ poza oczywistymi niedogodnościami nie było wielkiego żalu z powodu końca wolności i powrotu w mury szkoły.

Borkowo pierwszy dzwonek - fot. M. Cabaj
Borkowo pierwszy dzwonek – fot. M. Cabaj

W roku szkolnym 2013/2014 naukę we wszystkich typach szkół rozpocznie 4 615 tys. uczniów, tj. o ok. 45 tys. mniej niż w roku ubiegłym. Największy spadek występuje w szkołach ponadgimnazjalnych – o 25 tys., nowy rok rozpocznie w nich do 1 315 tys. uczniów. Liczba uczniów w gimnazjach spadnie o ok. 20 tys. i będzie wynosić 1 140 tys. uczniów. Na ubiegłorocznym poziomie pozostanie liczba uczniów w szkołach podstawowych – ok. 2 160 tys. (dzięki temu, że zgodnie z szacunkami prawie 60 tys. sześciolatków rozpocznie edukację w pierwszych klasach szkoły podstawowej). Spodziewamy się natomiast wzrostu liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym – z 1 216 tys. do 1 275 tys.

Od 1 września 2013 r. nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego (określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół) będzie obowiązywać w klasach pierwszych i drugich szkół ponadgimnazjalnych (liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej). Zgodnie ze zmianami programowymi i organizacyjnymi, które obowiązują od 1 września 2012 r., uczeń liceum ogólnokształcącego wybiera od 2 do 4 przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym. Co najmniej jednym z tych przedmiotów powinna być: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka. Uczniowie, którzy nie będą realizowali w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia, będą zobowiązani realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo. Uczniowie, którzy nie będą realizowali w zakresie rozszerzonym przedmiotu geografia, biologia, chemia lub fizyka, będą zobowiązani realizować przedmiot uzupełniający przyroda.
W roku szkolnym 2013/2014 nauczyciele będą mieli więcej możliwości unowocześnienia pracy szkół dzięki nowym lub udoskonalonym źródłom korzystania z interaktywnych materiałów edukacyjnych do każdego szczebla nauczania. Od września br. unowocześnia swoje oblicze portal Scholaris, platforma internetowa wspierająca system edukacji. Rusza także nowa odsłona Portalu Edukacyjnego Telewizji Polskiej – projektu tworzonego we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Portal jest nowym interaktywnym narzędziem TVP, skierowanym do uczniów szkół podstawowych, a docelowo – do uczniów na wszystkich etapach edukacji szkolnej.
Tyle danych i informacji z MEN-u.
Msza w Straszynie - fot. M. Cabaj
Msza w Straszynie – fot. M. Cabaj

Nowy rok szkolny większość dzieci i młodzieży rozpoczynała mszą św., aby potem rozpocząć uroczyście nowy okres edukacji. W placówkach szkolnych podczas wakacji przeprowadzono niezbędne remonty, modernizacje, odświeżono korytarze, klasy. Wyjątek stanowi szkoła w Borkowie, w której prowadzona jest rozbudowa części edukacyjnej, budowana jest hala sportowa oraz teren sportowo rekreacyjny w okół obiektu.

Jeszcze kilka dni temu pisałem o sytuacji właśnie w tej szkole, przy której teren oraz wnętrze przypominało bardziej plac budowy niż obiekt szkolno – przedszkolny. Na szczęście determinacja i zaangażowanie dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz wykonawców sprawiły, że w murach odnowionej starszej części szkoły zabrzmiał pierwszy dzwonek. Przywitanie w ciasnym korytarzu, zmiany w salach, rozdzielenie części przedszkolnej od szkolnej, większa liczba uczniów oraz kadry pedagogicznej to pierwsze z nowości jakie można zauważyć. Do tego dochodzi wydłużenie godzin w których odbywają się zajęcia, przekształcenie byłej sali gimnastycznej na jeszcze jedną klasę, zmiana pokoju nauczycielskiego w świetlicę to kolejne zmiany. Taki tryb funkcjonowania szkoły będzie obowiązywał najprawdopodobniej do końca bieżącego roku kalendarzowego, kiedy do użytku oddana ma być dobudowana nowa część szkoły oraz nowa sala gimnastyczna. Są to problemy organizacyjne, które o ból głowy przyprawiają kadrę oraz rodziców, natomiast dla dzieci przynajmniej pierwszego dnia nie stanowiły problemu. Wszystkie buzie były roześmiane, panował gwar, gdyż jak najszybciej i jak najwięcej trzeba było opowiedzieć kolegom i koleżankom z klasy, przywitać się po rozłące. Nawet „pierwszaki” wyglądały tak jakoś radośnie i pierwszy dzień w szkole nie był dla nich problemem. Już niedługo po pasowaniu staną się pełnoprawnymi uczniami.

Z pewnością część uczniów już stara się zaplanować czas wolny jaki czeka ich w tym roku szkolnym, poniżej zestawienie najważniejszych terminów przydatnych uczniom i rodzicom.

Dni wolne od nauki

23-31 grudnia – przerwa zimowa
20 stycznia- 2 lutego ferie zimowe
17-22 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna
27 czerwca – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
28 czerwca-31 sierpnia – ferie letnie

Terminy sprawdzianów i egzaminów końcowych:

1. Sprawdzian szóstoklasisty – 1 kwietnia 2014 r. (wtorek), godz. 9:00
Dodatkowy termin sprawdzianu szóstoklasistów – 3 czerwca 2014 r., (wtorek), godz. 9:00

2. Egzamin gimnazjalny
część humanistyczna – 23 kwietnia 2014 r. (środa)
część matematyczno-przyrodnicza – 24 kwietnia 2014 r. (czwartek)
język obcy nowożytny – 25 kwietnia 2014 r., (piątek)

Dodatkowe terminy egzaminu gimnazjalnego
część humanistyczna – 2 czerwca 2014 r. (poniedziałek)
część matematyczno-przyrodnicza – 3 czerwca 2014 r., (wtorek)
język obcy nowożytny – 5 czerwca 2014 r., (czwartek)

3. Egzamin maturalny
część ustna – 5-30 maja, wg harmonogramów wewnętrznych szkół
część pisemna – 5-23 maja

Dodatkowe terminy egzaminu maturalnego
Część ustna i część pisemna – 2-18 czerwca

Zapraszam do galeri zdjęć ze mszy św. w Straszynie oraz inauguracji w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borkowie.

Related posts