Poprawa jakości wody z ujęcia w Arciszewie

Ujcie wody w Arciszewie - fot. M. Cabaj
Ujcie wody w Arciszewie – fot. M. Cabaj

W Arciszewie prowadzona jest modernizacja ujęcia wody. Inwestycja prowadzona jest ze względu na konieczność dostosowania parametrów ujęcia do wymogów unijnych i dotychczasowego warunkowego jego dopuszczenia przez Sanepid, a także ze względu na zainteresowanie okolicznych inwestorów.

Redukcja nadmiernej ilości związków w wodzie ma być zredukowana poprzez wymianę filtrów oraz przepływ wody przez wieżę, gdzie będzie poddawana napowietrzaniu i naświetlaniu UV, co przełoży się na zachowanie czystości pod względem bakteriologicznym.

Przy okazji inwestycji oprócz poprawy jakości wody, ma być zwiększona wydajność ujęcia wody ze względu na oczekiwania i potrzeby firm deweloperskich. Budowa zbiorników wyrównawczych, będzie miała także wpływ na zapewnienie ciągłości jej dostaw.

Ujęcie wody w Arciszewie - fot. M. Cabaj
Ujęcie wody w Arciszewie – fot. M. Cabaj

Koszt inwestycji został oszacowany na kwotę 2 mln zł. Zakończenie planowane jest na 3 października 2013 r.

Ujęcie wody zasila obecnie Arciszewo, Goszyn, Juszkowo i część Straszyna.

Related posts