Odwołanie dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Siedziba NFZ w Gdańsku - fot. M. Cabaj
Siedziba NFZ w Gdańsku – fot. M. Cabaj

Jak informuje Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz w komunikacie, przelała się czara goryczy i po protestach jednostek służby zdrowia, wspólnej inicjatywie prezydentów miast, marszałek pomorski doszło w końcu do podjęcia decyzji o zmianach personalnych.

Informuję, że Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwróciła się w dniu 11 lipca br. do Rady Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ o opinię w sprawie odwołania Barbary Kawińskiej ze stanowiska dyrektor Oddziału.

Powodem wniosku o odwołanie jest ocena kierowania Pomorskim Oddziałem NFZ – słaba organizacja pracy Oddziału, brak dialogu społecznego z pacjentami i podmiotami ochrony zdrowia, zwłaszcza w przypadku przeprowadzonych ostatnio konkursów w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zastrzeżenia również budzi niezadowalający stan przygotowań i sposób wprowadzania na Pomorzu systemu Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

Related posts