Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe I semestr rok szkolny 2018/2019

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie w dniu 8 lutego 2019 r. odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendiów uczniom szkół Gminy Pruszcz Gdański, którzy dzięki swej pracy, systematyczności oraz ambicjom zdobyli w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 najwyższe wyniki w dziedzinie nauki i sportu.

Na gali zgromadzili się stypendyści wraz z rodzinami, radni Gminy Pruszcz Gdański z Przewodniczącym Rady Gminy, Wójt Gminy oraz Dyrektorzy szkół.

Zaszczytne wyróżnienie za wysokie wyniki w nauce odebrało 58 uczniów (wymagana średnia ocen na koniec I semestru roku szkolnego w SP kl. IV-VI – 5,5 oraz w kl. VII-VII – 5,3; w klasach gimnazjalnych – 5,3). Natomiast uczniów sportowców, którzy wywalczyli czołowe lokaty w zawodach, turniejach minimum na szczeblu powiatowym i w związku z tym otrzymali stypendium było 72. Łącznie stu trzydziestu uczniów zasługując na przyznanie stypendium pokazało, że potrafią zdobytą mądrość przekuwać na osobiste sukcesy.

To młode pokolenie naszej gminy udowodniło, że wszystkie nasze marzenia mogą się spełnić, jeśli mamy odwagę do nich dążyć.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczniom. Życzymy Wam, by zdobywana wiedza i sukcesy sportowe były osiągane przede wszystkim przez pasję i miłość do tego co robicie.

Related posts