Światłowód i co dalej?

Na stronach Urzędu Gminy pojawiła się informacja dotycząca planu położenia w obrębie Gminy sieci światłowodowej dochodzącej do instytucji, ale i do odbiorców indywidualnych. Czy rozwiąże to problemy mieszkańców z dostępem do sieci?

Gmina Pruszcz Gdański jest bardzo rozległa, rozciąga się w tzw. części wyżynnej i nizinnej, przylegając z jednej strony do aglomeracji gdańskiej, otaczając miasto Pruszcz Gdański. Ten duży obszar jest trudny do. włączenia w istniejącą infrastrukturę, duża część pokryta jest łączami dawnej Telekomunikacji obecnie pod marką Orange, lecz do wielu miejsc internet dociera tylko i wyłącznie drogą radiową. Rozwiązanie to zna wielu mieszkańców i doświadcza różnej przepustowości łączy, różnych cen za usługi dostępu, a także ograniczeń wynikających z tego typu transmisji.

Perspektywa podłączenia do sieci zawierającej infrastrukturę jest kusząca, ale jak to będzie się miało do zapowiadanej sieci 5G, która już została w ograniczonym obszarze, ale uruchomiona przez jednego z operatorów w Warszawie.

T‑Mobile Polska uruchomił pierwszą w Polsce w pełni funkcjonalną sieć mobilną piątej generacji. Jej zasięg obecnie dostępny jest w centrum Warszawy, jednak z czasem będzie on rozszerzany na kolejne lokalizacje i miasta, by docelowo objąć zasięgiem cały kraj.

 Najwyższa jakość sieci to priorytet i podstawowy wyróżnik T‑Mobile na tle konkurencji. Do najlepszego zasięgu i prędkości transmisji danych w sieci LTE dziś dodajemy kolejny argument na potwierdzenie tej tezy – to właśnie T‑Mobile uruchomił dziś pierwszą w pełni funkcjonalną, pełnoprawną sieć 5G w Polsce, opartą na komercyjnych rozwiązaniach i dostępną dla naszych partnerów. Już w tej chwili pracujemy nad integracją sieci piątej generacji z naszą komercyjną siecią 3G i 4G oraz rozbudową sieci stacji bazowych – powiedział Thomas Lips, Chief Technology And Innovation Officer T‑Mobile Polska.

W dniu uruchomienia na sieć 5G T‑Mobile składa się pięć stacji bazowych , nadających sygnał dostępny w centrum Warszawy. Na każdej stacji uruchomiony został system 5G w paśmie 3,5GHz o szerokości kanału 100MHz. Sygnał 5G jest emitowany przez anteny umożliwiające stosowanie kluczowej dla działania 5G techniki formowania wiązki i przemieszczania jej zgodnie ze zmianami położenia indywidualnego użytkownika, co gwarantuje najwyższą jakość połącznia (tzw. beam foarming oraz beam tracking). Każda z wykorzystywanych w projekcie stacji bazowych została gruntownie przebudowana na potrzeby launchu sieci piątej generacji oraz wyposażona w światłowodowy dostęp do sieci za pośrednictwem standardu 10Gb/s.

Światłowód – wikipedia.pl

Które rozwiązanie przyjmie się i przyciągnie klientów zobaczymy już w niedługiej przyszłości, obecnie część mieszkańców już może korzystać z routerów pracujących w oparciu o dostęp do sieci LTE, co w połączeniu z prędkością przesyłu danych jest konkurencją dla lokalnych dostawców internetu.

W siedzibie urzędu gminy odbyło się dzisiaj spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele firmy Orange, odpowiedzialnej za realizację budowy dostępowych sieci światłowodowych na terenie „białych plam” zlokalizowanych w gminach. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

POPC to projekt, którego celem jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego internetu. Dodatkowo zapewnia użytkownikom końcowym (m.in. wskazanym placówkom edukacyjnym) dostęp do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Zakres inwestycji obejmuje prace projektowe, instalacyjne oraz budowlane. Zgodnie z zasadami dofinansowania budowana infrastruktura ma charakter otwarty czyli jest udostępniana zainteresowanym operatorom na zasadach hurtowych. Inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe.

Na terenie gminy Pruszcz Gdański projekt obejmuje swym zasięgiem szkoły w Wiślince, Przejazdowie, Łęgowie i Wojanowie oraz1995 gospodarstw domowych wytypowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Projekt powinien być zakończony w 2020 roku.

Warto podkreślić, iż istnieje szansa przyłączenia światłowodu do innych budynków czy domów, niewskazanych przez CPPC, na koszt Orange, o ile mieszkańcy, poprzez złożenie deklaracji, potwierdzą zainteresowanie skorzystaniem z usług i ich ilość będzie na tyle znaczna, że inwestycja będzie opłacalna finansowo.

Wkrótce przekażemy Państwu więcej informacji na ten temat wraz z linkami odsyłającymi do kompletu wiedzy na ten temat i formularza deklaracji.

Każda inicjatywa jest godna pochwały, będziemy śledzić jej postęp, a także przyglądać się polityce cenowej, na którą będzie miała wpływ dostępność rozwiązań pozwalających korzystać z szybkiego internetu, bez którego coraz trudniej wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie.

MC na podstawie informacji opublikowanych na stronie Gminy i operatora T-mobile.

Related posts