Paliwo dla rolników – zwrot podatku akcyzowego

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe zasady zwrotu podatku paliwowego dla rolników. Podniesione zostały limity litrów na hektar.

Nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie zwrotu akcyzy dla hodowców bydła. Limit ustalony został w wysokości 30-krotności stawki podstawowej na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) bydła według stanu średniorocznego za rok poprzedzający (czyli w 2019 roku będą brane pod uwagę stany średnioroczne bydła z 2018 roku).
Aby otrzymać zwrot należy złożyć wniosek w następujących terminach:
•    od 1 do 28 lutego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego (faktury od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019r.);
•    od 1 do 31 sierpnia wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

We wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze hodowcy bydła będą musieli podać średnią roczną liczbę bydła, którą posiadali w poprzednim roku. Natomiast do samego wniosku będą musieli załączyć nie tylko faktury lub kopie faktur potwierdzających zakup paliwa, ale także dokument potwierdzający średnią roczną liczbę bydła wydany przez ARiMR.

Podsumowując w 2019 roku na każdy hektar użytków rolnych będzie przysługiwało maksymalnie 100 zł zwrotu akcyzy, a hodowcy bydła będą mogli otrzymać 30 zł na każdą dużą sztukę bydła.

1. wniosek o zwrot podatku akcyzowego
2. wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Anita Sąpór
Inspektor ds. ochrony środowiska

Related posts