Przygotowania do zimy

Zakończyły się postępowania przetargowe dotyczące świadczenia usług zimowego utrzymania 199,58 km dróg gminnych oraz 45.375m2 chodników, ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych i parkingów gminnych.

Stosowne umowy z wykonawcami zostały podpisane. Dla usprawnienia zimowego utrzymania dróg teren gminy podzielony został na XI rejonów w efekcie czego jezdnie dróg gminnych na całym jej terenie będą odśnieżane przez pięciu wykonawców, natomiast chodniki, ciągi piesze, ciągi pieszo-rowerowe i parkingi należące do gminy będzie odśnieżał jeden wykonawca.

Umowy, na świadczenie wspomnianych usług opiewają na łączną kwotę 1.508.900,00 zł. Wykonawcy otrzymają zapłatę za faktycznie wykonaną usługę, a nie ryczałtowo. Warto przypomnieć w tym miejscu o ustawowym obowiązku właścicieli poszczególnych nieruchomości, którzy są zobowiązani do utrzymywania czystości i porządku, w tym odśnieżania, chodników położonych wzdłuż swoich posesji.

Straszyn zima 2018

– Poza faktem gotowości firm zewnętrznych warto wskazać, iż gmina posiada traktor wyposażony w pług i posypywarkę oraz przeszkolony personel techniczny, który jest także w gotowości do wyjazdu. Mieszanka piaskowo – solna została dosypana do skrzyń specjalnie przeznaczonych do tego celu. Dostawiliśmy także brakujące skrzynie na piasek. Dołożymy wszelkich starań aby zimowe utrzymanie dróg przebiegało sprawnie i z należytą starannością – zapewnia zastępca wójta gminy Pruszcz Gdański, Daniel Kulkowski.

UGPG

Related posts