I Sesja Nowej Rady Gminy Pruszcz Gdański VIII kadencji

19 listopada (poniedziałek) 2018 roku, o godz. 09:00, w Ośrodku, Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Cieplewie odbedzie się I Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Pruszcz Gdański.

Relacja z obrad:

Zostało stwierdzone kworum, na posiedzeniu obecnych jest 18 radnych, którzy złożyli ślubowanie, czym zyskali mandat Radnego Gminy Pruszcz Gdański.

Na przewodniczącego Rady Gminy zgłoszony został p.Marek Kowalski. Obecnie przygotowane są karty do głosowania. W związku z tym, że zgłoszony jest tylko jeden kandydat, radni mają postawić tylko jeden znak X popierający lub nie kandydata.

Odbywa się głosowanie.

Komisja skrutacyjna stwierdza, że 18 obecnych radnych oddali głosy na Przewodniczącego Rady Gminy.

Liczba głosów nieważnych – 0

Liczba głosów oddanych – 18

Liczba głosów ważnych – 18

Jedno głośnie wybrany został na Przewodniczącego Rady Gminy p. Marek Kowalski

Szliśmy do wyborów z trzech komitetów, więc dziękuję za jednomyślny wybór. Będziemy się spierać, ale będziemy jedną Radą. Rada Gminy i ja będę współpracował z Sołtysami, ponieważ to Sołtysi przynoszą do Rady wszelkie sygnały od mieszkańców, aby nadać im odpowiedni bieg. Będę współpracował z p. Wójt i Wójtem z całym organem wykonawczym. Nie może być sytuacji, że Rada nie współpracuje z wykonawcą decyzji Rady. Jeszcze raz dziękuję za wybór i postaram się Państwa nie zawieźć.

Rada Gminy w głosowaniu niejawnym uchwaliła Uchwałę 1/1/2018 potwierdzając wybór na Przewodniczącego Rady Gminy p. Marka Kowalskiego.

Przewodniczący Rady Gminy proponuje zmianę przebiegu posiedzenia Rady Gminy.

  1. Powołanie członków poszczególnych komisji.
  2. Ustalenie wynagrodzenia dla Wójt Gminy Pruszcz Gdański
  3. Porozumienie z Powiatem gdańskim o świadczenie nieodpłatnego świadczenia usług porad obywatelskich.

Wybór na dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Kandydaci:

  1. Małgorzata Ossowska
  2. Danuta Czerwińska
  3. Weronika Chmielowiec

Przystąpienie do prezentacji i głosowania.

Liczenie głosów.

Wybrani:

  1. Małgorzata Ossowska – 15
  2. Danuta Czerwińska – 12
  3. Weronika Chmielowiec – 8

Następuje ślubowanie p. Magdaleny Kołodziejczak wobec Rady Gminy na Wójta Gminy Pruszcz Gdański.

Przerwa w posiedzeniu Rady Gminy.

Do komisji powołani zostali Radni Gminy Pruszcz Gdański.

Zostało uchwalone w pozycji nr 1/9/2018 wynagrodzenie dla Pani Wójt w wysokości 4800 wynagrodzenia zasadniczego (3600 do 4800) + 2100 dodatku + (20 – 40%) w wysokości 2760 + dodatek za wieloletnią pracę.

Głosowanie w sprawie porozumienia z Powiatem Gdańskim jednogłośnie 1/10/2018

Wyczerpany został porządek dzisiejszej sesji.

 

Informacje nt planowanego budżetu Gminy na zakończenie przedstawił p. Marek Kowalski – Przewodniczący Rady Gminy. Wniosek, aby komisje zebrały się niezwłocznie w celu podjęcia pracy nad budżetem.

Informacja o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego na dzień 19.11.2018 w terminie 30 dni.

Pan Marek Kowalski o godzinie 11.55 zamknął pierwsze posiedzenie Rady Gminy VIII kadencji.

 

Proponowany porzadek obrad można zobaczyć – TUTAJ

UWAGA! Sesja będzie transmitowana na żywo pod adresem: https://esesja.pruszczgdanski.pl
Archiwum nagrań będzie również dostępny pod w/w adresem.

UGPG i MC

Related posts