Już 29 września VII Wojewódzki Bieg Doliną Radunii

Przypominamy o cyklicznej imprezie jaką staje się doroczny Bieg Doliną Raduni. Do imprezy sportowej pozostają dwa tygodnie, a miejsc w poszczególnych kategoriach wciąż ubywa.

Organizatorzy wzorem lat poprzednich podzielili uczestników na kategorie wiekowe, tak więc w biegu głównym uczestnicy podzieleni zostają na grupę do lat 18 i powyżej tego wieku. Natomiast dla dzieci wydzielona została osobna grupa, która będzie rywalizowała (oddzielnie dziewczynki i chłopcy), na boisku w Juszkowie.

Poniżej prezentujemy szczegóły imprezy, którą polecamy i na którą zapraszamy:

CEL IMPREZY
1. Upowszechnianie biegów przełajowo-ulicznych jako ogólnodostępnej formy
uprawiania sportu w środowisku wiejskim,
2. Sportowa rywalizacja w kategorii dzieci, młodzieży i dorosłych,
3. Promowanie walorów przyrodniczych i historycznych gminy Pruszcz Gdański

TERMIN I MIEJSCE
1. Termin imprezy – 29 września 2018 r. (sobota).
2. Miejsce rozgrywania biegu głównego – START sprzed Hotelu Cztery Pory Roku
w Straszynie (ul. Spacerowa 28), META – boisko piłkarskie w Centrum
Rekreacji w Juszkowie (ul. Sportowa 10a).
3. Biegi towarzyszące:
• Biegi Skrzatów, oddzielnie dziewczynki i chłopcy – na trasie okrężnej na
boisku piłkarskim w Centrum Rekreacji w Juszkowie (ul. Sportowa 10a).

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
11:00 – 11:50 – Zapisy do BIEGU SKRZATÓW (Juszkowo),
11:00 – 12:30 – Zapisy do BIEGU GŁÓWNEGO (Straszyn),
12:00 – Start BIEG SKRZATÓW (Juszkowo),
13:00 – Start BIEG GŁÓWNY oraz NORDIC WALKING (Straszyn),
14:00 – 14:30 – Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie imprezy
(Juszkowo).

Link do Elektronicznych Zapisów.

Link do regulaminu imprezy.

MC

Mapka imprezy

Related posts