Młodzieżowi radni w Sejmie

Wczoraj, w gmachu Sejmu konferencja „Młodzi 2.0 Młodzieżowe Rady na stulecie Niepodległości”. Wśród uczestników z całego kraju znalazło się również czterech przedstawicieli naszej Młodzieżowej Rady Gminy, którzy byli najmłodszymi uczestnikami spotkania. Dodajmy, że zaraz po wejściu do siedziby parlamentu, nasza przewodnicząca rady młodzieżowej Ola Ważna udzieliła wywiadu stacji TVP Info.

Wydarzenie to było wyjątkowe ze względu na rok stulecia niepodległości oraz na formę i tematy, które zostały poruszone. Po raz pierwszy także została przyznana nagroda „Młodzieżowa Rada 2018”, jako forma wyróżnienia najsprawniej działających młodzieżowych rad. Szefowa resortu edukacji, Anna Zalewska wyróżniła rady, które najaktywniej angażują się w życie lokalnej społeczności. Zwyciężyły Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno oraz Młodzieżowe Rady Miasta – Poznania i Zielonej Góry.

Ponadto spotkanie było okazją do rozwinięcia umiejętności, zdobycia wiedzy i wypowiedzenia się na wielu płaszczyznach. Posłużył temu wachlarz warsztatów, których tematyka sięgała od zarządzania, marketingu, po zmiany ustawodawcze, czy współpracę międzynarodową i pozyskiwanie funduszy unijnych.

Organizatorami wydarzenia byli: Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, Rada Dzieci i Młodzieży RP przy MEN, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

GPG

Related posts