Nowe Prawo wodne – nowe zadania i obowiązki gminy oraz opłaty dla właścicieli gruntów

W dniu 01 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo wodne, która wprowadziła opłatę za usługi wodne, uiszczaną m.in. za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Niektórzy z właścicieli nieruchomości odczują obciążenia finansowe, gdyż będą zobowiązani do uiszczenia opłaty za usługi wodne.

Realizując zapisy w/w ustawy Urząd Gminy Pruszcz Gdański aktualnie wysyła do właścicieli działek o powierzchni powyżej 3500 m2 zawiadomienia o opłatach za usługi wodne, na podstawie których właściciele są zobowiązani złożyć stosowne oświadczenia dotyczące każdej z posiadanych nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2.

Na mocy ustawy, spośród wpłacanych w kasie urzędu gminy pieniędzy, wójt gminy jest zobowiązany przekazać 90% opłat do nowopowstałej rządowej instytucji Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wymieniona nowa instytucja jest od stycznia tego roku przedmiotem rozmów pracowników urzędów gmin, przedsiębiorców, radnych, sołtysów, rolników i władz samorządowych nie tylko naszego powiatu.

Należy wskazać, iż narzucenie, przez ustawodawcę, na samorządy kolejnych zadań i obowiązków obciąża pracowników urzędów bez wsparcia finansowego oraz bez wymiernego efektu dla samorządów i mieszkańców gmin. Już dziś można jednoznacznie stwierdzić, że potrzebne nakłady i koszty związane z ustaleniem opłat za usługi wodne w naszej gminie przewyższą dochód budżetu gminy z tytułu tych wpłat. Zgodnie z art. 299 ust. 5 w/w ustawy wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej gminy.

W związku z powyższym jeśli otrzymacie Państwo zawiadomienie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o opłatach za usługi wodne prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia (dla każdej działki o powierzchni powyżej 3500 m2 należy złożyć osobne oświadczenie) oraz doręczenie go do Urzędu Gminy Pruszcz Gdański. Na podstawie złożonych oświadczeń pracownicy urzędu ustalą kto jest zobowiązany do dokonania wpłaty. Osobom które będą zgodnie z przepisami prawa zobowiązane do dokonania wpłaty wyślemy stosowną pisemną informację.

Oświadczenie dla osób fizycznychhttp://pruszczgdanski.pl/images/O%C5%9AWIADCZENIE_-_retencja_-_os._fizyczne.pdf

Oświadczenie dla osób prawnych i innychhttp://pruszczgdanski.pl/images/O%C5%9AWIADCZENIE_-_retencja_-_os._prawne_i_inne.pdf

UGPG

Related posts