Policja zwróci szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim w dniach od 16 do 19 marca  2018 r. realizować będzie na terenie powiatu gdańskiego działania prewencyjno – kontrolne „PIESI”, które także będą odbywały się w całym województwie pomorskim.

Już od samego rana na drogach powiatu gdańskiego policjanci z pruszczańskiej drogówki prowadzili będą działania „PIESI”. Akcja ta dotyczyła będzie tych pieszych, którzy często swoim zachowaniem na drodze stwarzają zagrożenie dla samych siebie jak i innych uczestników ruchu. Celem działań będzie zmniejszenie ilości zdarzeń z udziałem pieszych i rowerzystów, przypomnienie, że oni też są użytkownikami ruchu drogowego. Najważniejszym jest aby niechronieni uczestnicy ruchu drogowego zaczęli troszczyć się o swoje bezpieczeństwo.

Policjanci w przypadkach ujawnienia wykroczeń popełnianych przez pieszych oraz rowerzystów będą reagować na każde z nich, dlatego też trzeba pamiętać że za przejście na „czerwonym świetle”, przechodzenie w miejscu niedozwolonym, czy też za brak elementów odblaskowych u pieszych poruszających się poza terenem zabudowanym po zmierzch grożą mandaty karne.

RPPG

Related posts