Ważna informacja dla rolników

Stowarzyszenie Żuławy zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych na szkolenia pn. „Gospodarstwa rolne wobec nowych rozwiązań prawnych. Rozwiązania prawne wprowadzone ustawą Prawo wodne – porównanie stanu sprzed 01.01. 2018 r. i po nowych przepisach”.

Szkolenie odbędzie się w Pruszczu Gdańskim, 16.03.2018 r., w godz. 13-15, w Sali Narad Starostwa Powiatowego, ul. Wojska Polskiego 16. Udział zainteresowanych osób jest bezpłatny. Nie wymagane są również wcześniejsze zgłoszenia.

W planie szkoleń jest tematyka związana z nowopowstałym Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (PGWWP), między innymi: utrzymywanie wałów przeciwpowodziowych i przepompowni, rzek i ścieków, rowów i innych urządzeń wodnych melioracji, nadzór nad funkcjonowaniem spółek wodnych, szkody powodowane przez bobry oraz opłaty za tereny ograniczające retencje gruntu, a także za pobór wody z sieci wodociągowej, z ujęć własnych w ramach powszechnego korzystania z wód, z ujęć własnych na podstawie pozwoleń wodnoprawnych.

Szkolenie poprowadzi Dariusz Gorzkiewicz – mgr biologii, ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.stowarzyszeniezulawy.org.pl

UGPG

Related posts