W Rusocinie będzie przeprowadzona ankieta

W Rusocinie odbyło się spotkanie wiejskie, na którym oprócz mieszkańców pojawili się również wójt gminy Pruszcz Gdański, Magdalena Kołodziejczak, zastępca wójta, Daniel Kulkowski oraz przewodniczący Rady Gminy, Marek Kowalski.

Omówiono m.in. kwestie związane z przebudową ulicy Rataja. Wykonawca przedstawił zakres i przebieg prac, a jego wejście na plac budowy przewidziano w przyszłym tygodniu. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec czerwca tego roku.

ozmawiano także o budowie zaplecza sportowego przy stadionie w Rusocinie, jak i modernizacji płyty boiska. Przy tej okazji wójt gminy poruszyła kwestie związane z problemami w uzyskaniu zezwolenia wodno-prawnego na pobieranie wody z rzeki Kłodawa do podlewania murawy. Sprawa jest jednak w trakcie realizacji.

Mówiono także o braku świetlicy wiejskiej w Rusocinie. Wójt, Magdalena Kołodziejczak zaproponowała zebranym rozwiązanie pośrednie. Istnieje bowiem możliwość wydzierżawienia przez gminę nieczynnego obecnie sklepu o powierzchni 48 mkw., przy ul. Wiśniowej. Tam też, po uprzednim zaadaptowaniu pomieszczenia, w drugiej połowie tego roku mogłyby się rozpocząć zajęcia dla dzieci. Byłoby to również dobre miejsce dla kameralnych spotkań samych mieszkańców.

W tej sprawie głosy na zebraniu podzieliły się. Jedni byli za wprowadzeniem w życie tego pomysłu, inni uważają, że bliskość ośrodka kultury w Cieplewie jest, pod tym względem, wystarczająca. Aby mieć jednak pełną wiedzę odnośnie stanowiska, w tej kwestii, samych zainteresowanych, w najbliższych dniach wśród mieszkańców Rusocina, przeprowadzona zostanie specjalna ankieta dotycząca ewentualnego powstania mini- świetlicy.

UGPG

Related posts