Dwa projekty – jeden cel

Gmina Pruszcz Gdański bierze udział w dwóch projektach związanych ze zmniejszeniem na naszym terenie poziomu bezrobocia. I, choć jest ono i tak znikome, to ciągle są osoby, którym można stworzyć możliwości podjęcia pracy.

Dwa projekty – jeden cel

Jednym z tych przedsięwzięć jest projekt, realizowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Podaj rękę”, „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w powiecie gdańskim” – Aktywna Integracja. Niedawno, w gmachu starostwa powiatowego, odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów z I etapu szkoleń specjalistycznych i kursów zawodowych.

W projekcie uczestniczy największa w całej Metropolii grupa 208 osób, z których blisko 150 już znalazła bądź niebawem znajdzie stałe miejsce pracy. Z gminy Pruszcz Gdański z możliwości tej skorzystało 54 mieszkańców. Spośród nich kursy rozpoczęło 15 osób, zakończyło 7, w tym 3 z kwalifikacjami. Pracę podjęło 10 osób.

Gmina Pruszcz Gdański, jako Partner Miasta Gdańska, przystąpiła również do programu aktywizacji zawodowej w ramach projektu „Pracownicy 30 +”. Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn po 30 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych oraz biernych zawodowo), w tym w szczególności do osób w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych czy o niskich kwalifikacjach. Ten projekt jest obecnie realizowany.

UGPG

Related posts