Niemce w gminie Pruszcz Gdański

W miniony weekend, na terenie gminy Pruszcz Gdański, gościliśmy przedstawicieli samorządowych z gminy Niemce w województwie lubelskim. Był czas na zwiedzanie, dyskusję i wymianę doświadczeń.

Mediateka Straszyn

Goście z południa Polski mieli okazję poznać i zobaczyć kilka z najciekawszych zakątków i obiektów, jakimi może się pochwalić nasza gmina. W Straszynie zawitali do tamtejszej elektrowni wodnej i Mediateki, w Łęgowie zwiedzili kościół i wysłuchali jego historii z ust księdza proboszcza Grzegorza Rafińskiego.

W Wiślinie odwiedzili tamtejszy cmentarz, dzwonnicę menonicką oraz jednostkę ochotniczej straży pożarnej. W Mokrym Dworze podziwiali Skansen Żuławskich Maszyn Rolniczych, a na zakończenie sobotniej eskapady w miejscowości Trutnowy mieli możliwość przyjrzenia się z bliska prawdziwemu domu podcieniowemu.

Samorządowcy z województwa lubelskiego nie tylko podziwiali uroki naszego regionu, ale zadawali również mnóstwo pytań związanych z funkcjonowaniem gminy. Ciekawi byli jak rozwiązaliśmy kwestie związane z dostarczaniem wody i odbieraniem ścieków z gospodarstw domowych, zainteresował ich pomysł na konkurs Kwiecista Gmina, a także metody pozyskiwania środków unijnych.

Z naszej strony natomiast największą ciekawość wzbudziły, organizowane w Niemcach dożynki…rybne, będące wielkim świętem wszystkich i wszystkiego, co z rybami jest związane.
Kolejne spotkanie zostało już umówione.

Gmina Niemce
Pierwotnie w latach sześćdziesiątych XIX wieku siedzibą władz gminy była wieś Nasutów. Jednak już w Skorowidzu Królestwa Polskiego w wykazach z 1877 i 1884 roku miejsce Nasutowa zajmuje jednostka administracyjna pod nazwą „Gmina Niemce”. Pewne jest, że 1880 roku Niemce były siedzibą gminy. Należała do powiatu lubartowskiego i parafii Bystrzyca oraz sądu gminnego II okręgu w Kamionce i guberni Lubelskiej.

W skład wsi wchodziło wówczas 61 domów. Znajdowała się tutaj szkoła „początkowa ogólna”, gorzelnia i browar. W skład gminy Niemce wchodziły wsie: Baszki, Bratniak, Ciecierzyn, Dys, Elizów, Majdan Kozłowiecki, Nasutów, Niemiecka Wola, Rudka Kozłowiecka, Stoczek, Włóki i Zalesie. W przybliżonej strukturze gmina funkcjonowała w okresie istnienia II Rzeczypospolitej i w pierwszych latach po wojnie do 1954 roku, gdy podziałem administracyjnym dotychczasowe gminy zmieniono tworząc mniejsze jednostki administracyjne składające się z kilku wsi- gromady.

Wraz z kolejną reformą administracyjną Polski w 1973 roku reaktywowano gminę Niemce w obszarze zbliżonym do obecnego przyłączając tereny gminy, a następnie gromady Krasienin. Gmina Niemce włączona została w struktury powiatu lubelskiego. Stan ten przetrwał do maja 1975 roku, kiedy to kolejna reforma administracyjna zlikwidowała powiaty. Ponowne utworzenie powiatów w 1999 roku doprowadziło do włączenia gminy Niemce w struktury Powiatu Lubelskiego.

Materiał źródłowy TUTAJ

Related posts