Termomodernizacja budynków komunalnych

Gmina zrealizuje projekt kompleksowej termomodernizacji czterech mieszkalnych budynków komunalnych w Straszynie.

Termomodernizacja budynków komunalnych

W ramach inwestycji budynki przy ul. Spacerowej 5, 7, 24 oraz Starogardzkiej 30 doczekają się:
docieplenia ścian zewnętrznych, piwnicznych i fundamentowych,
docieplenia stropów, stropodachów, dachów,
wymiany okien,
wymiany drzwi zewnętrznych,
modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. wraz z wymianą źródła ciepła.

Na zadanie o wartości 1 295 263,25 zł gmina pozyskała 1 040 176,00 zł dofinansowania z RPO WP 2014 -2020.

Magdalena Bielicka

Related posts