Bezpieczna droga do szkoły

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Borkowie była organizatorem II Gminnego Konkursu o Bezpieczeństwie „Bezpieczna droga do szkoły” pod patronatem Wójta Gminy Pruszcz Gdański. W konkursie wzięli udział uczniowie klas II-III z wszystkich gminnych szkół.

Celem konkursu było propagowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, zastosowanie zasad bezpieczeństwa w praktyce oraz zwrócenie uwagi na lokalne zagrożenia jakie mogą spotkać dzieci.

Borkowo – konkurs Bezpieczna Droga do Szkoły

W czasie przerwy uczniowie mogli oglądać prezentację przygotowaną przez Straż Gminną Gminy Pruszcz Gdański. Komendant Tomasz Grabowski zapoznał uczestników z obowiązkami właścicieli i opiekunów psów oraz wyjaśnił jak należy się zachować w przypadku napotkania wałęsającego się psa bez nadzoru. Czas oczekiwania na wyniki wypełnił także pokaz Stowarzyszenia Przewodników Psów Poszukiwawczych – Grupa NOS z Cieplewa. W ramach pokazu psy zaprezentowały m.in. krótkie ćwiczenia z posłuszeństwa. Uczniowie obejrzeli także kilka filmów z treningów czworonogów i zadawali interesujące pytania.
Konkurs polegał na wypełnieniu testu dostosowanego do każdej grupy wiekowej uczniów.

Wyniki prezentują się następująco:
Klasy II:
I miejsce – Mateusz Breska– uczeń Zespołu Szkół w Łęgowie.
II miejsce – Damian Mylin- uczeń Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Wojanowie
III miejsce – Maciej Król– uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Brzechwy w Borkowie
Klasy III:
I miejsce – Antoni Radwański– uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Brzechwy w Borkowie
II miejsce – Adam Suchcicki– uczeń Zespołu Szkół w Łęgowie.
III miejsce – Bartosz Stachyra– uczeń Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki”w Wiślinie.

Wszyscy uczestniczy otrzymali zpamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Każda ze szkół otrzymała także pamiątkowy puchar.
Nagrody w konkursie ufundowali: Urząd Gminy Pruszcz Gdański, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Borkowie, Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Magdalena Bielicka

Related posts