Przychodnia w Straszynie coraz bliżej

Podczas dzisiejszej sesji radni przyjęli uchwałę o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego dla części Straszyna, co pozwoli na powiększenie istniejącego cmentarza, a także na przeznaczenie działki gminnej pod budowę tak bardzo oczekiwanej przychodni zdrowia.

Ponadto, przyjęto kilka uchwał dot. spraw oświatowych, m.in. obwodów szkolnych na terenie naszej gminy, a także zaliczono kolejne drogi gminne do kategorii dróg publicznych. Bardzo ważną uchwałą było ustanowienie zespołu przyrodniczo – krajobrazowego parku podworskiego w Wojanowie, co pozwoli gminie ubiegać się o środki unijne na rewitalizację (warto przypomnieć, że gmina chce rewitalizować także park w Będzieszynie). W związku z rozstrzygnięciem przetargu na budowę szkoły metropolitalnej w Kowalach, wójt Magdalena Kołodziejczak przedstawiła radnym koszty związane z wkładem gminy, który wynosi 10 mln zł + 211 tys. zł (wkład w przygotowanie dokumentacji + koszty prowadzenia inwestycji).

Magdalena Bielicka

Related posts