Szkolenie Młodzieżowej Rady

Młodzieżowe Rady są organami doradczymi samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjnym. W Polsce obecnie funkcjonuje już ponad 150 organizacji działających w tej formie, a ich liczba z każdym rokiem wzrasta. Te organizacje to doskonała szansa na rozwój i wdrażanie własnych pomysłów przez młodych obywateli. Pomimo wielu ciekawych inicjatyw prowadzonych przez młodych samorządowców, Młodzieżowe Rady stają przed szeregiem problemów utrudniających ich działalność. Brak efektywnej organizacji pracy, wiedzy z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego czy wsparcia w promocji własnych inicjatyw to najczęstsze powody, które zniechęcają młodzieżowych radnych do aktywności.

Szkolenie Młodzieżowej Rady

Wychodząc naprzeciw tym problemom, radni Młodzieżowej Rady Gminy Pruszcz Gdański dnia 17 marca 2017 r. uczestniczyli w szkoleniu, którego celem było zwiększenie efektów swojej działalności poprzez poszerzenie wiedzy w zakresie podstaw prawnych funkcjonowania Rady. Młodzi samorządowcy zostali zapoznani z zasadami organizacji projektów i wydarzeń dla społeczności lokalnej, przygotowania sesji i spotkań Rady, podziałem zadań i tworzeniem struktur oraz poprawnym prowadzeniem dokumentacji i korespondencji. Dodatkowo, podczas szkolenia przeprowadzono warsztaty integrujące radnych i pomagające im znaleźć swoją rolę w zespole.
Szkolenie przeprowadził Mikołaj Jasiński – trener posiadający doświadczenie w działalności na rzecz młodych ludzi w zakresie samorządu terytorialnego, zajmujący się sprawami młodzieży na poziomie lokalnym oraz ogólnopolskim

Magdalena Bielicka

Related posts