Gimnazjaliści o profilu policyjnym odwiedzili Komendę w Pruszczu Gdańskim

W środę (15 marca br.) o godz. 9.00 policjanci z zespołu ds. prewencji kryminalnej nieletnich i patologii komendy powiatowej policji w Pruszczu Gdańskim gościli uczniów z gimnazjum w Przywidzu, mieszczącego się przy ulicy Szkolnej 1.

Gimnazjaliści w odwiedzinach na komendzie

Gimnazjaliści są uczniami klasy o profilu policyjno – sportowym. 23 uczniów w tym 13 dziewcząt uczestniczyło z zajęciach edukacyjnych podczas których omówiono zagadnienia dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz szeroko pojętą demoralizację wśród dzieci i młodzieży.

Policjanci omówili rożnego rodzaju niebezpieczeństwa, które mogą czyhać na młodych ludzi, między innymi stosowanie środków odurzających, przynależność do rożnych nieformalnych grup młodzieżowych oraz bezpieczeństwo w internecie.

Poruszono też zagadnienie dotyczące rodzajów środków wychowawczych stosowanych przez Sąd Rodzinny i Nieletnich.

Na zakończenie spotkania podsumowano zdobytą wiedzę. Uczniowie wyrazili chęć związania swoich dalszych życiowych planów ze służbą w Policji.

Marzena Szwed-Sobańska

Related posts