„Sopociak” w rękach gminy

Po latach starań gmina Pruszcz Gdański przejmie od miasta Sopotu budynek wielorodzinny przy ul. Spacerowej w Straszynie.

Sopociak w Straszynie

Przypomnijmy. Obiekt przy ul. Spacerowej powstał w latach 80 jako biurowiec Zakładu Robót Hydrotechnicznych i Budowlanych Energetyki „Straszyn”. Kiedy zakład upadł, budynek ten (podobnie jak hale produkcyjne) został w 1994 r. postawiony w stan likwidacji, a następnie sprzedany. Budynek, zamiast do gminy, która miała prawo pierwokupu, trafił do dwóch spółdzielni oraz Miasta Sopot, które stworzyło tu mieszkania socjalne dla osób eksmitowanych ze swojej miejscowości.
Okazuje się, że o rezygnacji z prawa pierwokupu zadecydowały ówczesne władze gminy. Ponadto, ówczesne władze udzieliły nowym współwłaścicielom (Miastu Sopot i dwóm spółdzielniom – przyp. red.) „pozwolenia na zmianę sposoby użytkowania budynku administracyjno – socjalnego położonego w Straszynie ul. Spacerowa 22 z przeznaczeniem na mieszkania rotacyjne” (Decyzja BA-712/236/95/96), co przypieczętowało zasiedlenie budynku.
Wójt Magdalena Kołodziejczak wielokrotnie rozmawiała z władzami Sopotu na temat lokowania eksmitowanych mieszkańców w Straszynie. Podczas jednego z takich spotkań z wiceprezydentem Marcinem Skwierawskim ustaliła, że nowych lokatorów nie będzie przybywać. Przez cały czas zabiegała również o przekazanie obiektu gminie.

– Nie było to proste, gdyż kilka lokali należało nie do miasta Sopotu, a do prywatnych właścicieli – opowiada wójt, która w pierwszej kolejności przejęła lokale spółdzielcze. – Wreszcie udało się zakończyć negocjacje z Sopotem. Kwotę wykupu ustaliliśmy na 200 tys. zł Teraz czeka nas decyzja Rady Gminy i opracowanie dalszej drogi postępowania. O stanowisko Rady jestem spokojna, ponieważ wielokrotnie o takim rozwiązaniu rozmawialiśmy, a na część już wykupionych lokali od spółdzielni Rada wyraziła zgodę. Będziemy mogli zagospodarować budynek po swojemu i przede wszystkim przeprowadzić remont. Ponadto, będziemy bacznie się przyglądać tym, którzy nie płacą czynszu. Osobom permanentnie zalegającym z opłatami będziemy szukać innych mieszkań.

Magdalena Bielicka

Related posts