Borkowo. Zebranie wiejskie

Przy bardzo dużej frekwencji odbyło się zebranie wiejskie w Borkowie.

Zebranie w Borkowie

Głównym tematem spotkania była budowa ulicy Kasztanowej, której harmonogram prac wójt Magdalena Kołodziejczak przedstawiła zebranym. Padło wiele cennych uwag.  Ponadto dyskutowano o przebudowie ul. Starogardzkiej, reformie oświaty, szkole w Kowalach, budowie zbiornika retencyjnego i innych inwestycjach dla Borkowa. Warto przypomnieć, że w tegorocznym budżecie zarezerwowano dla tej miejscowości 7,5 mln zł.

 

 

 

Mapa planowanej inwestycji drogowej

Gośćmi spotkania byli wicemarszałek Ryszard Świlski, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Ryszard Stachowiak, a także radni i przedstawiciele policji oraz straży pożarnej.
– Dziękuję mieszkańcom za liczne przybycie merytoryczną dyskusję oraz cenne uwagi – podsumowuje wójt Magdalena Kołodziejczak.

Magdalena Bielicka

Related posts