Informacja dot. zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Pruszcz Gdański

W związku z problemami na gminnych drogach, które miały miejsce podczas ostatnich intensywnych opadów uprzejmie informujemy:

1. W lipcu 2016 r. Gmina Pruszcz Gdański ogłosiła przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych, podzielonych na 11 rejonów;

2. Ogółem wpłynęły 4 oferty.;

3. Rejon nr 3 wygrała firma Roboty Ziemne i Transport Zenon Kopania;

4. Obsługę pozostałych rejonów wygrała firma S.DROG Sp. z o.o.;

5. W związku z sygnałami o braku wykonania lub niewłaściwym wykonaniu usługi w dniach 28.12.2016r. i 2.12.2016 r. rozwiązano umowę na rejony nr 6 (Straszyn) i nr 9 ( Rotmanka);

6. Aby omówić warunki dalszej współpracy i zapoznać firmę S.DROG Sp. z o.o. ze zgłaszanymi problemami w dniu 7.01.2017r. zorganizowano spotkanie z sołtysami gminy. Na spotkanie nie przybył żaden przedstawiciel firmy S.DROG Sp. z o.o.;

7. W dniu 11.01.2017r. gmina zorganizowała kolejne spotkanie z firmą S.DROG Sp. z o.o. Uczestnicząca w nim Prezes firmy oświadczyła, że firma jest gotowa do wykonywania usług i w pozostałych rejonach będzie wykonywała je należycie. Przedstawiciele gminy uprzedzili Panią Prezes o grożących firmie konsekwencjach w przypadku niewywiązywania się z umów.;

8. W związku z niewłaściwym wykonywanie usług (m.in. liczne informacje od mieszkańców) w dniu 13.01.2017r. gmina wypowiedziała umowy na wszystkie rejony prócz 8 i 11. Mimo uprzedzenia SMS-em o zaistniałej sytuacji, firma nie odebrała korespondencji od gminy;

9. Gmina wprowadziła wykonawców awaryjnych;

10. W międzyczasie ogłoszono przetarg na rejony Straszyn i Rotmanka;

11. W dniu 11.01.2017r. wpłynęło pismo od firmy S.DROG Sp. z o.o., w którym firma ustosunkowuje się do zaistniałej sytuacji;

12. Obecnie przygotowujemy przetargi na 8 z 11 rejonów odśnieżania.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 9.01.2017r. nie występują większe problemy z zimowym utrzymaniem dróg na terenie gminy. Za zaistniałe przejściowe kłopoty jeszcze raz przepraszamy. Natomiast z przedstawionych informacji wynika, że gmina dochowała wszelkiej staranności. Poniżej przedstawiamy harmonogram zleceń oraz ich zakresów wydawanych firmie S.DROG Sp. z o.o. w okresie obowiązywania umów:

Rejon nr I Wiślinka (Wiślinka Bogatka)

05.01.2017r. – odśnieżanie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną,

06.01.2017r. – odśnieżanie dróg,

07.01.2017r. – odśnieżanie dróg,

08.01.2017r. – odśnieżanie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną,

10.01.2017r. – odśnieżanie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną,

12.01.2017r. – odśnieżanie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną,

Rejon nr II Przejazdowo (Przejazdowo, Bystra, Bystra wieś)

05.01.2017r. – odśnieżanie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną,

06.01.2017r. – odśnieżanie dróg,

07.01.2017r. – odśnieżanie dróg,

08.01.2017r. – odśnieżanie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną,

10.01.2017r. – odśnieżanie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną,

12.01.2017r. – odśnieżanie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną,

Rejon nr VI Rokitnica (Rokitnica, Radunica, Roszkowo)

05.01.2017r. – odśnieżanie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną,

06.01.2017r. – odśnieżanie dróg,

07.01.2017r. – odśnieżanie dróg,

08.01.2017r. – odśnieżanie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną,

10.01.2017r. – odśnieżanie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną,

12.01.2017r. – odśnieżanie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną,

Rejon nr V Juszkowo (Juszkowo, Borzęcin)

04.01.2017r. – posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną,

05.01.2017r. – odśnieżanie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną,

06.01.2017r. – odśnieżanie dróg,

07.01.2017r. – odśnieżanie dróg,

08.01.2017r. – odśnieżanie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną,

09.01.2017r. – odśnieżanie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną,

12.01.2017r. – odśnieżanie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną,

Rejon nr VII Łęgowo (Łęgowo, Żukczyn)

05.01.2017r. – odśnieżanie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną,

06.01.2017r. – odśnieżanie dróg,

07.01.2017r. – odśnieżanie dróg,

08.01.2017r. – odśnieżanie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną,

09.01.2017r. – odśnieżanie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną,

12.01.2017r. – odśnieżanie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną,

Rejon nr VIII Jagatowo (Jagatowo, Żuława, Żuławka, Rekcin, Świńcz)

04.01.2017r. – posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną,

05.01.2017r. – odśnieżanie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną,

06.01.2017r. – odśnieżanie dróg,

07.01.2017r. – odśnieżanie dróg,

08.01.2017r. – odśnieżanie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną,

09.01.2017r. – odśnieżanie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną,

12.01.2017r. – odśnieżanie dróg,

13.01.2017r. – odśnieżanie dróg,

Rejon nr X Cieplewo (Cieplewo, Rusocin, Wojanowo, Będzieszyn)

05.01.2017r. – odśnieżanie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną,

06.01.2017r. – odśnieżanie dróg,

07.01.2017r. – odśnieżanie dróg,

08.01.2017r. – odśnieżanie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną,

09.01.2017r. – odśnieżanie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną,
,
12.01.2017r. – odśnieżanie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną,

Rejon nr XI Borkowo (Borkowo, Straszyn Osiedle Przylesie)

04.01.2017r. – posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną,

05.01.2017r. – odśnieżanie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną,

06.01.2017r. – odśnieżanie dróg,

07.01.2017r. – odśnieżanie dróg,

08.01.2017r. – odśnieżanie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną,

09.01.2017r. – odśnieżanie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną,

12.01.2017r. – odśnieżanie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną,

13.01.2017r. – odśnieżanie dróg.

Magdalena Bielicka

Related posts