Borkowo. Z ulicy Kolarskiej zniknie znak zakazu ruchu

Z inicjatywy wójta w Urzędzie Gminy spotkały się strony spornej kwestii znaku w Borkowie.

Znak zakazu na ul. Kolarskiej

Prywatni współwłaściciele leżącej w granicach miasta Gdańska ulicy Kolarskiej ustawili przy drodze znak zakazu ruchu.
Dzięki pomocy sołtysa Borkowa Michała Pietruczuka udało się skontaktować i zaprosić osoby reprezentujące prywatnych właścicieli. Ponadto, w spotkaniu wzięli udział: prezes firmy Hanza (deweloper), przedstawiciel Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, radne z Borkowa oraz pracownicy merytoryczni urzędu.

Ustalono, iż wójt Magdalena Kołodziejczak zainicjuje spotkanie właścicieli spornego odcinka drogi z miastem Gdańskiem w sprawie warunków jego przekazania na rzecz samorządu. Z kolei prywatni współwłaściciele zobowiązali się do usunięcia znaku.
 Myślę, że to spotkanie było dobrym początkiem docelowego załatwiania sprawy – komentuje wójt.- Dziękuje wszystkim uczestnikom za merytoryczną dyskusję i dużą życzliwość.

Magdalena Bielicka

Related posts