Reforma edukacji i co dalej ze szkołami w naszej Gminie

W dniu 9 stycznia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która zmienia system oświaty. Gimnazja jak było dyskutowane od kilku miesięcy zostaną wygaszone, a powrócą szkoły ośmioklasowe, licea czteroletnie, pięcioletnie technika.

Co zmieni się w systemie szkolnictwa w Gminie Pruszcz Gdański. Przygotowania i konsultacje trwały już od dłuższego czasu, główny zarys zmian jest już przedyskutowany i opracowany informuje p. Bożena Chodkowska z Wydziału Oświaty w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański. W zgodzie z nowym Prawem Oświatowym zespoły szkół, które obecnie składają się ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zostaną przekształcone w ośmioletnie Szkoły Podstawowe. Wraz ze zmianą programową i organizacyjną uczniowie pozostaną nadal w tych samych placówkach.

Nie zostało ujawnione nadal, co spotka dzieci uczęszczające do sześcioletnich szkół. Szablon zmian jest już przygotowany, czeka jeszcze na konsultacje z Radą Gminy, która ma w pierwszej kolejności zapoznać się z proponowanymi zmianami oraz wyrazić swoje uwagi i opinie.

Rodzice podczas zbliżających się wywiadówek, nie zostaną jeszcze powiadomieni o zmianach, a więc być może przed feriami szóstoklasiści wyjadą jeszcze w niepewności. W końcu przyszłe zmiany to ich najbardziej dotyczą.

Prezydent Andrzej Duda 9 stycznia 2017 r. podpisał ustawy reformujące system szkolny w Polsce.

Do tego tematu będziemy jeszcze powracali, jak tylko uzyskamy więcej informacji.

(MC)

Related posts