Szkoła w Kowalach z prawomocnym pozwoleniem na budowę

Przygotowania do budowy metropolitalnej szkoły w Kowalach nabierają tempa. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska czeka na oferty w pierwszym etapie przetargu na roboty budowlane, a w bieżącym tygodniu uprawomocniła się decyzja Starosty Gdańskiego o pozwoleniu na budowę.

 

Przypomnijmy: szkoła składała się będzie z dwóch 3-kondygnacyjnych budynków. Na jej terenie wykonane zostaną boiska sportowe – boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka, tenis), bieżnia i skocznia do skoku w dal a także plac zabaw. Szkoła stanie przy granicy trzech gmin: Gdańska, gminy Pruszcz Gdański oraz Kolbud.


Inwestorem szkoły metropolitalnej, w imieniu trzech samorządów, jest gmina Kolbudy. To na jej terenie powstanie nowa szkoła. Szacunkowy koszt inwestycji to około 40 mln zł. Za projekt placówki posłuży wybudowana przed dwoma laty szkoła w Gdańsku Kokoszkach. Wszystkie trzy gminy mają zabezpieczone środki na tę inwestycję – zarówno w tegorocznych budżetach, jak i Wieloletnich Planach Finansowych.

 

Do szkoły uczęszczać mają uczniowie i przedszkolaki z południowych obszarów Gdańska, z gminy Kolbudy i Pruszcza Gdańskiego. Łącznie obiekt pomieści 1125 dzieci, w tym 125 przedszkolaków.

 

Przetarg na budowę szkoły ma formę ograniczoną – wykonawcy najpierw złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie po ich weryfikacji, wybrane firmy zostaną zaproszone do składania ofert. Termin rozpoczęcia prac to początek 2017 roku. Uczniowie rozpoczną naukę w szkole we wrześniu 2018 r.

 

Kalendarium dotyczące realizacji szkoły w Kowalach:

 

23.02.2016 – pozwolenie wodnoprawne – decyzja na wykonanie przebudowy rowu (Potoku Kowalskiego) na obszarze budowy obiektu szkolnego w Kowalach, wydana Gminie Kolbudy przez Starostę Gdańskiego

 

24.02.2016 – pozwolenie wodnoprawne – decyzję na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu wód opadowych i roztopowych spływających do projektowanej kanalizacji Potoku Kowalskiego z obszaru budowy obiektu szkolnego w Kowalach, wydaną Gminie Kolbudy przez Starostę Gdańskiego

 

08.04.2016 – decyzja Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wyłączenia z rolniczego użytkowania gruntów i ustalającą opłatę roczną za wyłączenie gruntów rolnych pod Przedsięwzięcie na terenie Gminy Miasta Gdańska 

 

05.05.2016 – decyzja Starosty Gdańskiego zezwalającą na wyłączenie z produkcji użytków rolnych i ustalającą opłatę roczną za wyłączenie gruntów rolnych pod Przedsięwzięcie na terenie Gminy Kolbudy 

 

27.09.2016 – podpisanie przez trzy Gminy (tj. Gminę Kolbudy, Gminę Miasta Gdańska i Gminę Pruszcz Gdański) Umowy w sprawie finansowania robót w ramach Przedsięwzięcia

 

03.10.2016 – Prezydent Miasta Gdańska wydał Zarządzenie w sprawie upoważnienia dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, do działania w sprawach związanych z udzieleniem zamówień publicznych dotyczących Przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina” w latach 2016-2018

 

07.10.2016 – DRMG ogłosiło przetarg ograniczony na roboty budowlane. Obecnie trwa pierwszy etap przetargu

 

14.10.2016 – decyzja Starosty Gdańskiego o wydaniu decyzji  pozwolenia na budowę

 

 

Planowane działania:

Po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez gminy do SIWZ, w pierwszej połowie listopada br. zaplanowano zamieszczenie SIWZ i dokumentacji projektowej na stronie DRMG.

Zakładany termin składania wniosków – 29.11.2016 r.

Badanie, uzupełnienia wniosków, skierowanie do wykonawców zaproszeń do składania ofert – 14.12.2016 r.

Planowany termin składania ofert – 17.01.2017 r.

Planowany termin podpisania umowy – 31.01.2017 r.

Related posts